Tomasz Pawłowski wraca na stanowisko Skarbnika powiatu pilskiego

Tomasz Pawłowski decyzją radnych wraca na stanowisko skarbnika powiatu pilskiego.  Radni podczas XX sesji Rady Powiatu w Pile najpierw odwołali dotychczasową panią skarbik Anetę Rybak, która złożyła pisemnie rezygnację ze zajmowanego stanowiska a następnie stosunkiem głosów 18 za, 0 przeciw, 4 głosy wstrzymujące –Radni powierzyli to stanowisko osobie Tomasza Pawłowskiego. Nowy skarbnik powraca na swoje stanowisko po tym jak w lutym 2015 roku były starosta pilski Franciszek Tamas odwołał go za brak nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem finansów publicznych w powiecie pilskim.

Aneta Rybak w swoim liście, który odczytał Przewodniczący Rady Powiatu w Pile podziękowała wszystkim osobom, które wspierały ją w drodze zawodowej, dzięki czemu będzie miło wspominać czas poświęcony Starostwu Powiatowemu w Pile.

Sylwetkę nowego skarbnika Tomasza Pawłowskiego, który pracuje w Starostwie od 2004 roku, czyli od czasów, kiedy starostą był Leszek Partyka przedstawił obecny starosta pilski Eligiusz Komarowski-, który ma nadzieję na współpracę zespołową z Tomaszem Pawłowskim. Także opozycyjni radni z klubu PO z radością przyjęli fakt, że ktoś zaczyna naprawiać popełnione błędy z przeszłości i poparli kandydaturę Tomasza Pawłowskiego na skarbnika powiatu.

Po głosowaniu Tomasz Pawłowski podziękował na kredyt zaufania i obiecał pomoc i dobrą pracę, na rzecz powiatu pilskiego.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Pile Radni przyjęli  m.in. informacje Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowego Oddziału w Pile o realizowanych inwestycjach melioracyjnych w zakresie utrzymania wód, urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na terenie powiatu pilskiego za rok 2015 oraz o planach na 2016 rok , informacje Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych planowanych w 2016 r. czy sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Pile w zakresie gospodarki łowieckiej za 2015 rok.

Sebastian Daukszewicz

tomasz_pawlowski00

tomasz_pawlowski26 tomasz_pawlowski01 tomasz_pawlowski02 tomasz_pawlowski03 tomasz_pawlowski04 tomasz_pawlowski05 tomasz_pawlowski06 tomasz_pawlowski07 tomasz_pawlowski08 tomasz_pawlowski09 tomasz_pawlowski10 tomasz_pawlowski11 tomasz_pawlowski12 tomasz_pawlowski13 tomasz_pawlowski14 tomasz_pawlowski15 tomasz_pawlowski16 tomasz_pawlowski17 tomasz_pawlowski18 tomasz_pawlowski19 tomasz_pawlowski20 tomasz_pawlowski21 tomasz_pawlowski22 tomasz_pawlowski23 tomasz_pawlowski24 tomasz_pawlowski25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *