Tuczno. Policjanci otrzymali dodatkowy, nowy sprzęt

Realizując zadania własne gminy w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi Burmistrz Miasta i Gminy Tuczno przekazał w użytkowanie na ręce kierownika Posterunku Policji nowe urządzenia służące do badania stanu trzeźwości kierowców. Sprzęt zakupiony został ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tucznie. Otrzymany sprzęt bez wątpienia usprawni pracę funkcjonariuszy.

Policjanci Posterunku Policji w Tucznie wyposażeni zostali w nowe urządzenia do badania stanu trzeźwości kierowców. Sprzęt typu AlcoQuant 6020 Plus pozwala na szybkie i dokładne badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, określając jego ilość w promilach po zaledwie kilku sekundach. Wskazując jednocześnie wszelkie dane dotyczące pomiaru, datę, godzinę, objętość wydechu.

Nowy bezustnikowy alkomat Alkomat IBlow Policyjny Przesiewowy pozwalający na szybkie pomiary bez użycia i wymiany ustnika. Wynik jest wyświetlany na czytelnym podświetlanym wyświetlaczu LCD. Uruchomienie urządzenia oraz pomiary zajmują tylko kilka sekund. Pozwala na wykonywanie szybkich badań trzeźwości np. podczas działań typu „Trzeźwy Poranek”. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych to jedno z zadań komisji alkoholowych, jak również profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Nowy sprzęt bez wątpienia usprawni pracę naszych funkcjonariuszy, zastępując jednocześnie inne wysłużone już alkomaty. Urządzenia te stworzone są specjalnie na potrzeby Polskiej Policji.

W 2022 roku na terenie miasta i gminy Tuczno doszło do 3 wypadków drogowych, zgłoszono do jednostki policji 13 kolizji drogowych, policjanci zatrzymali 10 kierujących prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości i 13 po użyciu alkoholu. Policjanci przebadali trzeźwość ponad 20 tys. kierowców.

KPP Wałcz

tuczno_policjanci

tuczno_policjanci_02