Zapraszamy do udziału w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku/ Wielkopolski Nauczyciel Roku

W Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, 25 sierpnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu – Dorotą Kinal, dotycząca konkursów o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku w 2016, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Do chwili obecnej w zgłoszeniach nie ma jeszcze szkoły ani nauczycieli z Piły. Termin składania zgłoszeń w tegorocznej pierwszej edycji zostaje przesunięty z 20 lipca na 9 września.

– To jest pierwsza edycja konkursu Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku. Konkursy te organizuje się w celu podniesienia rangi zawodu nauczyciela oraz wizerunku szkół w Wielkopolsce. Konkurs cieszy się sporą popularnością, dużym zainteresowaniem wśród szkół i nauczycieli. Jednak ze względu na wakacje, czas urlopowy, postanowiliśmy przesunąć termin zgłaszania kandydatur do 9 września. Tak, aby wyłowić perełkę. Żeby była to szkoła innowacyjna, współpracująca ze środowiskiem lokalnym, samorządami. Chodzi o szkoły, które mają długofalowe działania podejmowane na rzecz rozwoju swoich uczniów, jak również środowiska lokalnego. To mają być szkoły, to mają być nauczyciele, którzy w swoim dorobku dydaktyczno-wychowawczym potrafią udowodnić, że rozwijają talenty, zainteresowania swoich uczniów. To mają być też tacy nauczyciele, którzy potrafią motywować do pracy innych. To mają być nauczyciele pasjonaci. Którzy nie tylko potrafią pracować z dzieckiem zdolnym, ale też i trudnym, mało zdolnym, z którego uda się wydobyć jego talent. Ogromnym celem tego konkursu jest też budowanie podstaw patriotycznych, odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę – wyjaśnia Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Na obecnym etapie wśród zgłoszonych kandydatów nie ma jeszcze nauczycieli ani szkoły z miasta Piły, co jest sporym zaskoczeniem. Natomiast z powiatu pilskiego zostało zgłoszonych na obecną chwilę sześciu nauczycieli oraz dwie placówki oświatowe. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 września.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

W Konkursie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe oraz zespoły szkół różnych typów z terenu Wielkopolski. Zgłoszenia szkoły do tytułu Wielkopolska Szkoła Roku dokonuje Dyrektor szkoły.

Przy ocenie szkół zgłoszonych do tytułu Wielkopolska Szkoła Roku bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:

•    modelowanie wzorca osobowego,

•    krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych,

•    innowacyjność i jakość nauczania,

•    współpracę ze środowiskiem,

•    ciągłość prowadzonych działań.

Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku”, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 30 tys. zł.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku jest wyróżnienie nauczycieli:

•    cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy,

•    kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny,

•    dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań,

•    cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,

•    którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania,

•    posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,

•    czynnie zaangażowanych w rozwój szkoły lub placówki.

W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych na terenie Wielkopolski wymienionych w art. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.). Zgłoszenia kandydatury nauczyciela do tytułu Wielkopolski Nauczyciel Roku może dokonać: Dyrektor szkoły lub placówki, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Związki zawodowe.

Przy ocenie kandydatów do tytułu Wielkopolski Nauczyciel Roku Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:

– modelowanie wzorca osobowego,

– krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych,

– innowacyjność i jakość nauczania,

– współpracę ze środowiskiem,

– ciągłość prowadzonych działań.

Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł „Wielkopolski Nauczyciel Roku”, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.

Więcej informacji o konkursach na stronie internetowej www.cdn.pila.pl.

Sebastian Daukszewicz

zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie00

zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie07 zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie01 zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie02 zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie03 zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie04 zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie05 zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *