Przebudowa ulic Krzywej i Długosza w Pile | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Przebudowa ulic Krzywej i Długosza w Pile

  przebudowa_ulic_krzywej_i_dlugosza

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców, Gmina Piła rozpoczęła realizację zadania „Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej”.

  Obecnie trwają prace planistyczne wykonywane przez firmę SD PROJEKT s.c. z Poznania. Projektowane odcinki obejmują ul. Krzywą na odcinku od skrzyżowania z ul. Długosza do końca łuku poziomego (dł. ok. 700 m) oraz ul. Jana Długosza na odcinku od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z nawierzchnią bitumiczną ul. Krzywej wraz z dojazdami do nieruchomości (dł. ok. 900 m).

  Ulice zostaną przebudowane i rozbudowane oraz przystosowane do ruchu pojazdów ciężkich. Dokumentacja projektowa obejmuje również budowę uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodno–kanalizacyjnych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych.

  Termin zakończenia prac projektowych, łącznie z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji wyznaczono na 30 listopada 2017 r. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta w tym rejonie oraz powiększy ofertę nieruchomości dla przedsiębiorców.

  UM Piły