XI Tydzień Edukacji Profilaktycznej w pilskim Gastronomiku | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

XI Tydzień Edukacji Profilaktycznej w pilskim Gastronomiku

SONY DSC

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, w dniach od 6 do 10 czerwca 2016 roku, organizuje XI Tydzień Edukacji Profilaktycznej, pod hasłem „Wspólnie zdziałamy więcej”.

Program:

6.06.2016 r.
Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Pile na temat zachowań ryzykownych, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialności karnej. Zajęcia w klasach pierwszych  oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy.

7-8.06.2016
Zajęcia w poszczególnych klasach prowadzone przez edukatora Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na temat profilaktyki środków odurzających „ Wolni od Narkotyków”.

9.06.2016
Przeprowadzenie przez nauczycieli lub wychowawców zajęć dotyczących znaczenia współpracy w grupie.

10.06.2016
- Impreza edukacyjno-integracyjna
- warsztaty -zajęcia w ramach programu „Ars-czyli jak dbać o miłość ?”
- gry i zabawy sportowe, wspólna zabawa , śpiewy.
- wspólne nocowanie w Schronisku PTTK „Staszicówka” przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile.

Monika Kurzajczyk