Budżet 2016 r. – będą inwestycje i podwyżki płac | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Budżet 2016 r. – będą inwestycje i podwyżki płac

  Zarząd Powiatu w Pile 30 października br. przyjął wstępne wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu pilskiego na 2016 rok.

  Dochody budżetu powiatu pilskiego w 2016r. oszacowane zostały na poziomie 137 971 474 zł. Składają się na nie dochody bieżące i dochody majątkowe. Wydatki natomiast oszacowano na poziomie 139 334 332 zł, chociaż zapotrzebowanie poszczególnych jednostek było znacznie większe. Zarząd Powiatu jednak dokładnie przeanalizował wnioski i zadecydował o wyborze najpilniejszych i najważniejszych zadań. Tylko na same inwestycje w 2016r. Powiat Pilski zamierza przeznaczyć 12 322 174 zł. Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem w 2016r. wyniesie 8,8% i jest ponad dwukrotnie wyższy niż w latach poprzednich.

  - Na inwestycje w przyszłym roku zamierzamy przeznaczyć rekordową w historii powiatu pilskiego kwotę – 9 milionów złotych na inwestycje drogowe i ponad 3 miliony złotych na inwestycje w domach pomocy społecznej i placówkach oświatowych. Na pewno ich efekty będą zauważalne przez mieszkańców całego powiatu pilskiego – mówi starosta pilski Franciszek Tamas.

  Zarząd Powiatu w Pile w projekcie budżetu uwzględnił również zgłaszane postulaty w zakresie regulacji płac, głównie dla pracowników domów pomocy społecznej oraz pracowników z najniższymi uposażeniami w Starostwie Powiatowym jak i we wszystkich jednostkach podległych.

  - Chcielibyśmy o wiele więcej zrobić i dać wyższe podwyżki pracownikom, jednak w ramach rozchodów budżetu musimy uwzględnić również spłaty kredytów i odsetek, zaciągniętych przez naszych poprzedników. Tylko w przyszłym roku będziemy musieli zapłacić prawie 6 milionów złotych kredytu wraz z odsetkami - mówi Franciszek Tamas.

  Dla porównania raty kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2015 roku 3 857 112 zł, natomiast w 2014 roku 2 802 004 zł.

  - Ciążące zobowiązania, zaciągnięte przez poprzednie władze powiatu, są ogromnym utrudnieniem w wyzwaniach inwestycyjnych jakie stoją przed nami jako Zarządem Powiatu oraz radnymi powiatowymi – mówi starosta Franciszek Tamas. - Pomimo tego staraliśmy się, aby nasz projekt budżetu (pierwszy samodzielny), łączył w sobie potrzeby pracownicze i inwestycyjne, i dawał możliwość dalszego rozwoju kadr jak i majątku.

  O finalnym kształcie budżetu Powiatu Pilskiego na 2016 rok decydować będzie Rada Powiatu w Pile.

  Agnieszka Matusiak
  Starostwo Powiatowe w Pile

  budzet_201600

  budzet_201601