Centrum Wolontariatu – wybory, podsumowanie działalności

23 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu  w Pile (SCW), którego głównymi punktami było sprawozdanie za lata 2011-2014 oraz wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej.

W skład zarządu weszli: Andrzej Sadkowski, Mieczysław Augustyn, Grażyna Dobosz, Agnieszka Biernacka, Grzegorz Rzymski.

Komisja rewizyjna: Krzysztof Wróblewski, Teresa Brzezińska, Marlena Bakuła-Zdzierela. Koordynatorem niezmiennie jest Bożena Przesmycka.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Sadkowski podsumował ostatnie cztery lata działalności Centrum Wolontariatu. Wśród niezliczonej liczby akcji, w których brali udział wolontariusze na uwagę zasługują szczególnie akcje cykliczne, które bez pomocy wolontariuszy nie przebiegałyby tak sprawnie, a są to m.in. jarmark wielkanocny, wigilia miejska, piknik lotniczy, zawody balonowe, piknik historyczny, Pilski Test Wiedzy o Mieście, Zostań Dawcą Szpiku, pomoc w realizacji biegów ulicznych, m.in. „Muzycznej Ćwiartki”, Biegu Niepodległościowego, kwesty na budowę hospicjum Towarzystwa Pomocy Chorym im. sługi bożej St. Leszczyńskiej.

Od lat wolontariusze uczestniczą w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w zbiórkach żywności, a także sprawują stały wolontariat w Domu Pomocy Społecznej i świetlicach szkolnych. W roku 2014 wolontariusze przepracowali 10 tys. godzin!

Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Pile, którego celem jest szerzenie idei bezpłatnej pomocy działa od marca 2006 r. Obecnie skupia ok. 1500 wolontariuszy. SCW powstało, aby pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują i tym, którzy chcą jej udzielać. Stowarzyszenie prowadzi bazy danych organizacji oraz osób prywatnych, potrzebujących, a także samych chętnych do niesienia pomocy.

Adresatami programu SCW jest młodzież szkół średnich, studenci i wszystkie osoby pragnące pracować na rzecz innych, a także poszczególne grupy społeczne, skupione wokół różnych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz osoby prywatne potrzebujące wsparcia ze strony innych.

Marlena Bakuła-Zdzierela

centrum_wolontariatu01

centrum_wolontariatu03 centrum_wolontariatu04 centrum_wolontariatu05 centrum_wolontariatu06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *