Piła. Ulica 14 Lutego – sprostowanie nieprawdziwych informacji

W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazanymi przez jeden z lokalnych portali informacyjnych, informujemy że Uchwała Rady Miasta Piły w sprawie nadania nazwy ulicy 14 lutego została podjęta w czerwcu br. – dwa miesiące przed terminem wskazanym w ustawie – podobnie, jak pozostałe uchwały zmieniające nazwy innych ulic wskazanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Fakt ten potwierdza publikacja tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 11 lipca br. pod pozycją nr 5040 oraz obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr 5559 z 21 sierpnia br.

Termin zmian nazw ulic wskazanych na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej został wyznaczony na 2 września. W związku z tym użycie sformułowania „Władze Piły nie zmieniły w wymaganym terminie nazwy ulicy 14 Lutego, dlatego sprawę, zgodnie z prawem przejął wojewoda wielkopolski…” oraz „Wszystko wskazuje jednak na to, że władze miasta spóźniły się z przesłaniem dokumentacji w tej sprawie do wojewody wielkopolskiego.” zdecydowanie mijają się ze stanem faktycznym.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta Piły podejmuje działania mające na celu pozostawienie ulicy, o której mowa nazwy 14 Lutego.

Bartosz Mirowski
Fot. inwestycjaroku.pl

14_lutego_sprostowanie00

14_lutego_sprostowanie02 14_lutego_sprostowanie01