Postępowanie z LPG podczas akcji ratowniczych

W dniach 30, 31 maja oraz 1 czerwca 2016 roku przeprowadzono dla zmian służbowych JRG Nr 2 PSP w Pile szkolenie w zakresie postępowania z LPG podczas akcji ratowniczych.

W części teoretycznej szkolenia omówiono właściwości fizykochemiczne gazu propan-butan, oznakowanie środków transportu przewożących gazy sprężone oraz omówiono akcje związane z rozszczelnieniem i pożarem zbiorników z LPG.

Kolejnym punktem szkolenia była część praktyczna, w której zaprezentowano spalanie fazy gazowej oraz ciekłej z butli gazowej propan-butan. Podczas ćwiczeń praktycznych zrealizowano również zadania polegające na:

– chłodzeniu butli propan – butan,
– wylaniu i sprawdzeniu właściwości fazy ciekłej LPG,
– sprawdzeniu przy użyciu kamery termowizyjnej poziomu fazy ciekłej w butli,
– sprawdzeniu możliwości zapłonu LPG w nasyconym materiale bawełnianym, co umożliwiło prezentację zagrożenia dla ratowników przebywających w strefie niebezpiecznej.

Wiedza jaką nabyli ratownicy podczas szkolenia, jak również zdobyte umiejętności praktyczne pozwolą na podejmowanie skutecznych działań podczas zdarzeń z tego typu zagrożeniem. Szkolenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne przeprowadził asp. Radosław  Brzeziński z JRG Nr 1 PSP w Pile.

Teks& zdjęcia: mł. bryg. Zbigniew Szukajło

postepowanie_z_lpg01

postepowanie_z_lpg02 postepowanie_z_lpg03 postepowanie_z_lpg04 postepowanie_z_lpg05 postepowanie_z_lpg06 postepowanie_z_lpg07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *