Tętno Gminy Kaczory: Jubileusze małżeńskie

W dniu 19 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy w Kaczorach odbyła się piękna uroczystość Jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego. Wójt Gminy Kaczory zaprosił dostojnych Jubilatów, którzy obchodzili 50 i 60 lecie pożycia małżeńskiego.

Państwo Leokadia i Bronisław Mulowie zam. w Dziembówku obchodzili Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Związek małżeński zawarli 26 listopada 1959 roku w Ciszkowie. Państwo Mulowie wychowali 4 dzieci, mają 7 wnuków i 7 prawnuków. Jubilaci z tak dużym stażem małżeńskim powiedzieli, że w życiu najważniejszy jest szacunek i wzajemne zrozumienie. We wspomnieniach podkreślali, że praca uszlachetnia i dlatego cały czas pracowali żeby w życiu coś osiągnąć. Dzisiaj są szczęśliwi i cieszą się swoimi dziećmi, wnukami i prawnukami.

Jubileusze 50 – lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:

1. Państwo Halina i Bogdan Krygerowie zam. w Kaczorach, związek małżeński zawarli dnia 11 pażdziernika1969 r. w Kaczorach. Wychowali 4 dzieci i mają 5 wnuków.

2. Państwo Adela i Wojciech Gapińscy zam. w Kaczorach, związek małżeński zawarli dnia 15 listopada 1969 r. w Kaczorach. Wychowali 2 dzieci i mają 1 wnuka.

3. Państwo Krystyna i Jerzy Grzecowie zam. w Dziembowie, związek małżeński zawarli dnia 22 listopada 1969 r. w Kaczorach. Wychowali 2 dzieci i mają 2 wnuków.

Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Kaczory wraz z v-ce przewodniczącymi Rady Gminy Kaczory gratulując doczekania w zdrowiu tak pięknego Jubileuszu, jednocześnie życząc doczekania kolejnych rocznic małżeńskich. Wszystkim Jubilatom wręczono piękne kwiaty oraz listy gratulacyjne.

Uroczystość uświetnił gminny zespół SONATA, który zaintonował „Sto lat” oraz swoim pięknym śpiewem zachwycił Jubilatów i gości. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

Jadwiga Wojnicka

kierownik USC

jubileusze_malzenskie1_01

jubileusze_malzenskie1_02 jubileusze_malzenskie1_03 jubileusze_malzenskie1_04 jubileusze_malzenskie1_05