Walne Zgromadzenie SUPH KR

5 marca 2015 r. w świetlicy Regionalnego Centrum Sadowniczego w Pobórce Wielkiej odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Usługowo Produkcyjno – Handlowej Kółek Rolniczych Pobórka Wielka w Pobórce Wielkiej, w gminie Białośliwie.

Korzystając z zaproszenia, przedstawiciele Kółka Rolniczego w Tomaszewie: Ryszard Kwieciński – Prezes, Piotr Gryczka – Delegat oraz Aleksandra Kwiecińska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu SUPH KR.

Gościli również: Andrzej Gryczka – Prezes Powiatowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile, Stanisław Piotrowski – Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Białośliwiu, Lucyna Klejna – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nieżychowie gmina Białośliwie.

Na Przewodniczącego spotkania został wybrany i przewodniczył według przyjętego porządku obrad Ryszard Wolny – Członek Rady Nadzorczej.

Po procedurach porządkowych obrad w punkcie 7; Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2014 z wynikami w szczegółach przedstawił Prezes – Tomasz Bejga, z którego wynika że prowadzona działalność nie odbiega od roku poprzedniego, co świadczy o wykonaniu zaplanowanych zadań na rok gospodarczy.

Następnie, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił  Michał Szpot – Przewodniczący Rady Nadzorczej, oceniając należyte działanie Zarządu, co wpływa znacząco na dobrą kondycję Spółdzielni.

Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Jan Ziaja, nie wnosząc zastrzeżeń.

Spośród podjętych uchwał, uchwalono kierunki działalności Spółdzielni na 2015 rok, których nie zmieniono i będą podobne jak w roku 2014, głównie w kierunku usług na rzecz rolnictwa i jego otoczenia. Szczególnie w miarę możliwości zwracano uwagę na odnowienie parku maszynowego na nowocześniejszy, co podniesie jakość usług i bezpieczeństwo pracy, a co za tym idzie potanienie usług i wzrost zapotrzebowania na wykonywanie zamówień w terminie, co ma kolosalne znaczenie przy pracach pod gołym niebem.

Obecni na spotkaniu, w wolnych wnioskach i zapytaniach interesowali się dbałością kierownictwa o pracowników fizycznych, o wykonywanie dodatkowych usług w martwym sezonie, o zabezpieczeniach prac poprzez udział w przetargach ofertowych dla uzyskania dochodów dla Spółdzielni.

Spotkanie przy wspólnej dyskusji wraz z poczęstunkiem zakończyło swe obrady.

Ryszard Kwieciński
Prezes KR Tomaszewo

walne_zgromadzenie10

walne_zgromadzenie15 walne_zgromadzenie11 walne_zgromadzenie12 walne_zgromadzenie13 walne_zgromadzenie14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *