Powstał Pilski Klaster Energetyczny | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Powstał Pilski Klaster Energetyczny

11 września w Urzędzie Miasta Piły podpisane zostało pierwsze Porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego, którego celem jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy. Będzie to możliwe poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii. Klaster utworzyły: Gmina Piła, GWDA spółka z o.o. w Pile, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. w Pile, FOTOWOLTAIKA PIŁA Sp. z o.o. w Pile oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Stworzenie Klastra umożliwi m.in. ubieganie się przez Fotowoltaika Piła Sp. z o.o. o uzyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW. Będzie to na chwilę obecną jedna z największych tego typu farm fotowoltaicznych w Polsce.

- Projekt nie tylko innowacyjny na skalę regionu, ale i kraju. Daje on szansę na realizację dużych projektów. Samodzielnie żaden z tych podmiotów nie byłby w stanie zrealizować projektu. Dziś ponad 30% energii elektrycznej jest wytwarzane na terenie miasta, choćby kogeneracją, która w MEC jest zainstalowana. Nasze zamierzenia są daleko idące, w związku z tym takie porozumienie jest konieczne. Wnioski o dofinansowanie już składamy, mamy pozwolenia na przyłączenia i jeśli nie uda się z jednego źródła, to będzie okazja z innego otrzymać dofinansowanie - mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Ideą klastrów energetycznych jest zaspokojenie ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy udziale odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym rozwoju lokalnej gospodarki.

Sebastian Daukszewicz

powstal_pilski_klaster00

powstal_pilski_klaster12 powstal_pilski_klaster01 powstal_pilski_klaster02 powstal_pilski_klaster03 powstal_pilski_klaster04 powstal_pilski_klaster05 powstal_pilski_klaster06 powstal_pilski_klaster07 powstal_pilski_klaster08 powstal_pilski_klaster09 powstal_pilski_klaster10 powstal_pilski_klaster11