Staszicówka jest be, a onkologia to chemioterapia

a

 

Po dość długiej przerwie powracamy do publikacji cyklu, w którym będziemy przedstawiali posesyjne refleksje radnych opozycji, a konkretnie Koalicji Obywatelskiej. Pokażemy za pośrednictwem wypowiedzi radnych, że koalicja rządząca powiatem pilskim nie zawsze ma rację, o czym trzeba informować mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

XVI sesję Rady Powiatu w Pile, która odbyła się 30 stycznia br., właściwie zdominowały dwa tematy.

Zamiar likwidacji pilskiego schroniska młodzieżowego „Staszicówka”, który wzbudził duże kontrowersje i głosy sprzeciwu ze strony radnych opozycji. W uchwale mówi się o „zamiarze”, co nie jest rzekomo równoważne z samym unicestwieniem tego zasłużonego schroniska, jednak w treści uchwały wskazuje się datę jego likwidacji, jako 31 sierpnia 2020 roku!

I wreszcie zmiana nazwy mającego powstać w pilskim szpitalu oddziału onkologicznego, na oddział chemioterapii, co podobno wg dyrektora szpitala jest tożsame. Jednak w wykazie kodów charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego widnieją zapisy: 4240 Oddział onkologiczny. 4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii. Chyba widać różnicę? Prawda?

A teraz czas na posesyjne refleksje radnych!

bPaweł Jarczak (Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo)

– „Ekonomia czy tradycja” – właśnie z takim pytaniem radni powiatowi zmierzyli się podczas obrad XVII sesji Rady Powiatu w Pile. A mówiąc wprost, chodzi o uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile, którego organem prowadzącym jest powiat pilski. Schronisko w Pile działa nieprzerwanie od 1952 roku, a na przestrzeni swojej działalności było wysoko oceniane i niejednokrotnie nagradzane. Nie da się pominąć faktu, że w „Staszicówce” w ostatnich latach nastąpił drastyczny spadek liczby osób korzystających z tej formy pobytu w Pile. Dla równowagi trzeba też zauważyć, że działalność schroniska nie musi ograniczać się do otwierania i zamykania drzwi. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, ważną rolę schronisko pełni jako punkt informacji i poradnictwa turystyczno-krajoznawczego.

A zatem czy spadek zainteresowania schroniskiem to trend ogólny, czy zwykły brak pomysłu na jego działanie? Czy zamiar zamknięcia nie jest przedwczesny? Czy nie warto podjąć próby wypromowania tej formy pobytu w Pile? Czy nie tracimy czegoś bezpowrotnie, co od lat stanowiło element turystycznego krajobrazu?

Biorąc pod uwagę fakt, że po likwidacji schroniska zarząd powiatu nie ma na dziś konkretnego pomysłu na zagospodarowanie budynku przy ul. Okrzei, moja odpowiedź na postawione na wstępie pytanie brzmi: „TRADYCJA”.

cMałgorzata Karwacka (Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn)

– Na poprzedniej sesji powiedziałam panu staroście, że jesteśmy obdarzeni przez wyborców mandatem zaufania i należy się nam szacunek ze strony rządzących powiatem. To oni powinni nam się tłumaczyć ze wszystkich, często konkretnych decyzji, a nie robić wycieczki osobiste i obrażać radnych opozycji. Niedopuszczalne jest zachowanie starosty, który zwracając się do radnej Marii Augustyn, powiedział że z racji wieku może czegoś nie pamiętać. Takie zachowanie jest niegodne starosty. Można by spuentować to stwierdzeniem – co ma piernik do wiatraka!

dGrzegorz Wądołowski (Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn)

– Z dużą i nieukrywaną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o świetnym wyniku Technikum nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. W rankingu czasopisma „Perspektywy” szkoła z naszego miasta zajęła IV miejsce w Wielkopolsce, I w Regionie i 71 miejsce w Polsce, uzyskując znak jakości: „Złota Szkoła 2020” – Najlepsze Technika w Polsce. To znakomite osiągnięcie i jednocześnie wyróżnienie promujące pilski „Ekonomik”. To sukces uczniów, nauczycieli i dyrekcji na czele z Panią dyrektor Magdą Michalską i Panią wicedyrektor Moniką Jeż.

W imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej składam serdeczne gratulacje życząc w przyszłości utrzymania wysokiego poziomu edukacyjnego i niemniejszych sukcesów.

Jako długoletni dyrektor szkoły wiem jak trudno osiągnąć wysokie standardy i utrzymać opinię placówki wiodącej w każdym poziomie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Cieszę się także, że moje słowa uznania kieruję bezpośrednio do osób, które cenię i które w przeszłości były moimi wychowankami. Brawo! Tak trzymać!

eStefan Rymer (Gmina Wyrzysk)

– Podzielam niepokój, wyrażony w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile.
Pozytywnie odebrałem natomiast zmiany zaproponowane w uchwale budżetowej na rok 2020 w zakresie:

1. Zabezpieczenia środków na służbę zdrowia:

        a) zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica – 400,5 tys. zł oraz na zadanie w tym Szpitalu pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej” – 110,3 tys. zł ,

        b) dopłata do udziałów dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na spłatę zobowiązań – 500,0 tys. zł

2. Zwiększenie limitu wydatków bieżących na rok 2020 na projekt pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych” – 26 tys. zł.

fMaria Augustyn (Śródmieście, Zamość)

– Niepokoi mnie, że Starostwo reaguje z opóźnieniem. Nie uważa za ważne, aby przestrzegać mieszkańców powiatu pilskiego przed chorobą afrykańskiego pomoru świń – ASF i ptasią grypą, mimo, że na naszym terenie jest duże skupisko przemysłowej hodowli trzody chlewnej i drobiu.

Również z opóźnieniem reaguje na temat modernizacji Onkologii, która była zaplanowana. Niestety nie spotkała się ona z takim zainteresowaniem starosty i zarządu, jak np. stadion przy ulicy Okrzei. W związku z tym nie została zrealizowana w poprzedniej kadencji. Niepokoi fakt, że ze szpitala znikają odziały, znikają lekarze, zmniejsza się liczba łóżek.

Mieszkańcom powiatu pilskiego na tym szpitalu zależy. Nie chcielibyśmy, aby znikła druga referencja, bo to będzie klęska. Wszystkie starania powinny być zwrócone od dawna na szpital i działania zarządu, starosty powinny być ukierunkowane na przyszłość szpitala i podnoszenie jego rangi.

gWojciech Szutkowski (Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo)

– Bulwersującym tematem dzisiejszej sesji była likwidacja schroniska młodzieżowego „Staszicówki”. Powiat Pilski szczyci się różnymi inicjatywami skierowanymi m.in. do seniorów, natomiast młodzież stara się ignorować. Jesteśmy przeciwni zamiarowi likwidacji schroniska, które ma przeszło 50-letnią tradycję i swoje osiągnięcia. Samo słowo „zamiar” jest jednoznaczne z likwidacją. Pan Starosta głównie posługuje się liczbami, ekonomią, działa jakby prowadził jakąś działalność gospodarczą. Skoro schroniska są również finansowanie ze środków publicznych, to chyba idzie o jakieś inne cele i likwidowanie tego schroniska na pewno nie przyczyni się do promocji powiatu. W tej uchwale nie ma żadnego słowa informującego jakie działania były podejmowane w celu promocji i usprawnienia działalności „Staszicówki”. Natomiast zauważalne jest od 2015 r. powolne wygaszanie funkcjonowania schroniska i to nas, radnych bulwersuje.

hRafał Zdzierela (Śródmieście, Zamość)

– Zastanawia nerwowość starosty Eligiusza Komorowskiego, kiedy tylko dochodzimy do tak ważnego dla chorych i nie tylko tematu, jakim jest kwestia powstania oddziału onkologicznego, którego nadal nie ma, a według zobowiązania powiatu i szpitala miał powstać wiele lat temu. Owa nerwowość starosty skutkuje nawet niewybrednymi komentarzami odnoszącymi się do wieku radnej. Mam nadzieję, że starosta uzgodnił z naszymi partnerami zmiany zapisu, że nie ma to być Oddział Onkologiczny, lecz Odział Chemioterapii. Dyrektor szpitala przekonywał, że jest to tożsame i nie ma sprawy. Mam nadzieję, że ten pogląd podzielą również partnerzy i że zarówno powiat, jak i szpital nie wystawią się po raz kolejny na śmieszność. Naprawdę męczy mnie, że kolejny raz, w kolejnym temacie prawdopodobnie będziemy musieli powiedzieć: „a nie mówiliśmy?”.

iStanisław Dąbek (Śródmieście, Zamość)

– Z wielkim żalem przyjąłem zamiar likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile, które ma ponad 50- letnią tradycję. Jeśli tak się stanie, to wystąpimy z międzynarodowej federacji schronisk. „Staszicówka” jest pierwszym miejscem wyborów noclegu dla młodego człowieka. Oczywiście możemy mówić, że w Polsce jest coraz więcej miejsc na noclegi, być może lepszych, ale nie do końca się z tym zgadzam, bo młodzież wybiera miejsca dostępne i tanie. Właśnie pilskie schronisko takie właśnie było. Poza tym było ono wielokrotnie nagradzane, a nawet znajdowało się na pierwszych miejscach rankingowych.

Co się stało, że jest tak mało użytkowników? Tego nie wiem. Może należałoby zmienić standard schroniska, bardziej je wyposażyć, popracować nad marketingiem, aby zwiększyć jego atrakcyjność. W Wielkopolsce takich schronisk jest 15 i przez swoje lokalizacje prowadzą do kolejnego województwa, a dalej można dojechać nad nasze morze. Piła i powiat pilski są miejscem atrakcyjnym turystycznie, więc dajmy szansę młodym ludziom, by po raz pierwszy zatrzymali się i obejrzeli ciekawe miejsca w naszym regionie. Myślę, że uchwała w sprawie zamiaru likwidacji tego schroniska jest zbyt pochopna.

jEwelina Ślugajska (Szydłowo, Ujście)

– Na szczególną uwagę zasługują trzy tematy. Zamiar likwidacji „Staszicówki”, co wydaje się być kuriozalne, ponieważ likwidacja jest najłatwiejszym sposobem pozbycia się problemu. Ale przecież nie o to chodzi, żeby iść na łatwiznę. Kolejną enigmatyczną sprawą jest zmiana zapisu, że długo oczekiwany Oddział Onkologiczny ma być Odziałem Chemioterapii. I wreszcie kwestia zachowania starosty Komarowskiego, w niewybredny sposób odnoszącego się do wieku radnej. Gdzie pańska kindersztuba, panie starosto?

________

Czy „Staszicówka” pozostanie li tylko wspomnieniem? Czy Onkologia to to samo co Chemioterapia? Na pierwsze pytanie odpowiedź padnie w sierpniu tego roku, natomiast drugie pytanie zweryfikuje rzeczywistość.

Marek Mostowski
Fot. Sebastian Daukszewicz