Gmina Szydłowo ma lepsze drogi

Siedemset metrów liczy wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 1164P, zawierający się pomiędzy drogą wojewódzką nr 179 i miejscowością Dolaszewo. W ramach zadania przebudowano wjazdy do posesji, poszerzono jezdnię do szerokości 4,8 metra, ułożono dywanik bitumiczny oraz uzupełniono pobocze kruszywem łamanym. Koszt sfinansowanego przez Powiat Pilski przedsięwzięcia wyniósł ponad 128,5 tys. złotych.

Z kolei w Zawadzie, na drodze powiatowej nr 1166P wykonana została warstwa ścieralna nawierzchni na odcinku o długości niemal 244 metrów. Również tam pobocza uzupełniono kruszywem naturalnym łamanym. Za sfinalizowane prace Powiat zapłacił niespełna 90 tys. złotych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile

gmina_szydlowo_ma_lepsze_drogi10

gmina_szydlowo_ma_lepsze_drogi11