Ile drzew można posadzić w miesiąc? Ponad 1 000 000!

ile_drzew

Tegoroczna pogoda sprawiła, że prace odnowieniowe i zalesieniowe w Nadleśnictwie Złotów zaczęły się o miesiąc później niż przed rokiem.

Wraz z pierwszymi cieplejszymi dniami w naszych lasach zaczął się czas intensywnych prac mających na celu wprowadzenie do drzewostanów nowego – młodego pokolenia drzew. W zależności od miejsca w jakim zaczyna rosnąć młody las, leśnicy mówią o odnowieniach lub zalesieniach.

Jeśli las zakładany jest na obszarze gdzie wcześniej go nie było, najczęściej dotyczy to terenów porolnych – jest to zalesienie. Natomiast gdy obszar został objęty całkowitym usunięciem praktycznie wszystkich drzew i na nim wprowadzono młode sadzonki to mówi się wówczas o odnowieniu.

Czasami odpowiednio przez leśnika pielęgnowany las potrafi sam „zadbać” o młode pokolenie. Mówimy wtedy o odnowieniu  naturalnym. W naszym nadleśnictwie na przestrzeni tylko ostatnich kilku lat odnowienie naturalne zostało zaewidencjonowane na powierzchni około 50 ha.

Ponieważ nie zawsze możliwe jest doprowadzenie lasu do stanu kiedy sam zacznie obradzać w nasiona, konieczne jest wykonanie odnowienia sztucznego poprzez sadzenie. Do tego celu potrzebna jest ogromna ilość sadzonek. Tylko w 2021 roku na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Złotów  posadzimy ponad milion sadzonek, na łącznej powierzchni ponad 130  ha! Sadzonki, które będą tworzyły w przyszłości nowe drzewostany naszego nadleśnictwa zostały wyprodukowane w szkółce leśnej „Mały Borek”.

Warto wiedzieć, że na terenie Polski lasy zajmują już ponad 30% powierzchni kraju. Ponadto, w polskich lasach systematycznie zwiększa się udział gatunków liściastych. Skład gatunkowy uprawy leśnej jest dokładnie zaplanowany i ma ścisły związek z żyznością i wilgotnością siedliska.

Nadleśnictwo Złotów
Fot. Tomasz Stasiak