Konferencja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” ruszyła na dobre w powiecie chodzieskim. Po lekcjach edukacyjnych w placówkach oświatowych odbyła się bardzo potrzebna i interesująca konferencja podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym, a w szczególności sposoby zabezpieczania się przed zatruciem tlenkiem węgla.

27 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, na konferencję „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przybyli goście, w osobach:

– Pan Adam Hermaszczuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chodzieży,

– Pan Marek Rak Zastępca Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Chodzieży Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,

– Pan Marek Nowak przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział w Pile,

– Pan Bartosz Ciszewski  – członek Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział w Pile,

– przedstawiciele urzędów miast i gmin z terenu powiatu chodzieskiego,

– przedstawiciele spółdzielni, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych powiatu chodzieskiego,

– przedstawiciele mediów,

– oraz inni obserwatorzy, w tym funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.

Podczas konferencji zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sezonie grzewczym zaprezentowali przedstawiciele następujących służb i instytucji:

•    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

•    Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział w Pile.

•    Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież.

•    Korporacja Kominiarzy Polskich.

•    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz profilaktyki bezpieczeństwa w sezonie grzewczym opisane zostały na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Chodzieży http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/  w zakładce ,,Porady”.

Dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji !

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: Żaneta Rybińska

czujka_na_strazy00

czujka_na_strazy07 czujka_na_strazy01 czujka_na_strazy02 czujka_na_strazy03 czujka_na_strazy04 czujka_na_strazy05 czujka_na_strazy06