Konferencja prasowa senatora Adama Szejnfelda

1). Roszady polityczne w powiecie złotowskim, 2). Prezentacja kolejnej ustawy autorstwa senatora Adama Szejnfelda, 3). Piła i Wielkopolska w jego poprawkach budżetowych oraz 4). Komentarz do aktualnej sytuacji w gospodarce, zdrowiu i stosunkach społecznych w Polsce były tematami konferencji prasowej Adama Szejnfelda, senatora Wielkopolski Północnej.

I.    Zmiany we władzach Powiatu Złotowskiego – komentarz:

– Bardzo się cieszę, że w końcu wyjaśniła się sytuacja w Radzie Powiatu Złotowskiego. Każdy mieszkaniec bowiem w końcu będzie wiedział, kto po której stronie stoi, z kim trzyma i kogo reprezentuje. Wreszcie ludzie w Złotowie i powiecie złotowskim będą wiedzieli, kto jest z PiS i satelitarnych partii Zjednoczonej Prawicy, a kto stoi po stronie Koalicji Obywatelskiej i opozycji demokratycznej. Kto wspiera partię, która niszczy w Polsce demokrację i praworządność wprowadzając jednocześnie chaos i zamieszanie w ochronie zdrowia, czy w gospodarce, czyhając jednocześnie na niezależność samorządów, a kto nadal stoi po stronie demokracji, praworządności, i takich wartości jak równość i równouprawnienie oraz broni autonomii i samorządności małych ojczyzn. Gratuluję zatem radnym powiatowym reprezentującym w Złotowie Koalicję Obywatelską twardej postawy i odmowy wchodzenia w partyjne ustawki, które nie służą potrzebom mieszkańców Ziemi Złotowskiej, a mają znaczenie jedynie w aspekcie politycznych gierek Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia. Dziwię się natomiast postawie niektórych radnych, którzy jeszcze niedawno brali udział w ulicznych manifestacjach i stali w gronie ludzi protestujących pod złotowskim sądem przeciwko PiS, a którzy teraz przystąpili do koalicji z… PiS. No, ale często trudno zrozumieć wewnętrzne motywacje ludzi, którzy co innego mówią, a co innego robią. – tak senator Adam Szejnfeld skomentował sytuację w powicie złotowskim po ostatniej partyjnej roszadzie we władzach Rady i Zarządu Powiatu.

II.    Kolejna ustawa autorstwa senatora Adama Szejnfelda:

Senator Adam Szejnfeld poinformował ze senackie komisje pozytywnie rozpatrzyły i przyjęły kolejny projekt ustawy jego autorstwa mającej wspierać przedsiębiorców i ich pracowników w dobie kryzysu wywołanego epidemią. Ostatecznie ustawą zajmie się Senat na swojej sesji plenarnej w przyszłym tygodniu. Ustawa senatora Ziemi Pilskiej proponuje:

1.    PPK – Przesunięcia o rok terminów wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla mikroprzedsiebiorców – chodzi o zmniejszenie kosztów ich działalności oraz biurokracji w czasie, kiedy borykają się z negatywnymi skutkami pandemii,

2.    VAT – Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT z 60 dni do 14 dni celem jest pomoc w podtrzymaniu płynności finansowej firm,

3.    Chorobowe – Zwiększenie do 100% wysokości zasiłku chorobowego dla pracowników firm, którzy z powodów COVID-19 poddawani są leczeniu, lub kwarantannie, albo izolacji przy jednoczesnym przeniesieniu obowiązku pokrywania zasiłku od pierwszego dnia z pracodawcy na ZUS – celem jest zwiększenie motywacji po stronę pracowników do poddawania się rygoryzmom zdrowotnym bez uszczerbku dla ich płacy i budżetów domowych oraz zmniejszenie kosztów działalności pracodawców.

4.    Firmy jednoosobowe – Włączenie do systemu pomocy państwa także samozatrudnionych i firm jednoosobowych oraz wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek partnerskich i jawnych, jak np. spółki komandytowe – firmy te i ich wspólnicy są praktycznie wyłączeni z pomocy państwa w czasie pandemii, a to prawie 1,2 mln ludzi, którzy zostali wyrzuceni przez władzę na margines pomocy. Tak nie może być – uzasadnia swoje propozycje senator Szejnfeld.

Warto przypomnieć, że wcześniejsze ustawy senatora Adama Szejnfelda, uchwalone już przez Senat, przewidywały między innymi następujące rozwiązania:

5.    Rekompensaty (zwrot przez Skarb Państwa) kosztów stałych dla firm zamykanych przez rząd.

6.    Prawo zawieszania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców.

7.    Proobywatelską interpretację prawa dla wszystkich obywateli w Polsce.

8.    Zawieszenie zakazu handlu w niedzielę.

Ad. Rekompensaty – W dobie kolosalnych trudności, jakie przeżywają zamykane przez rząd firmy warto zwrócić uwagę na ustawę senatora z Piły, która tworzy obowiązek rekompensat kosztów zamykanych przez rząd firm. Prezentując ją w największym skrócie należy wskazać, iż proponuje ona:

1.    Wypłaty 100% rekompensat zamykanym przez rząd przedsiębiorcom z ograniczeniem do podstawowych kosztów stałych firmy), w tym koszty:
•    Wynagrodzeń pracowników
•    PIT
•    ZUS
•    Ubezpieczeń
•    Leasingu
•    Czynszu najmu i dzierżawy
•    Energii
•    Wody i ścieków

2.    Zobowiązanym w imieniu Skarbu Państwa do realizacji rekompensat ma być minister właściwy ds. gospodarki, który może zlecić zadanie wojewodzie.

3.    Rekompensaty należą się mają za każdy miesiąc zamknięcia firmy w przeliczenia na każdy dzień (1/30 kosztów).

III.    Poprawki senatora Adama Szejnfelda do budżetu państwa na rok 2021.

– Moje poprawki są starannie przeze mnie przemyślane, jeśli chodzi o ich cele. Poprzez zgłoszenie tych, a nie innych projektów chciałem bowiem pokazać, co jest obecnie istotne dla naszego rozwoju. Dlatego wskazałem tu komunikację drogową, zabytki, ale w aspekcie nadania im nowego życia i przeznaczenia, ekologię w postać ścieżek rowerowych oraz to, co jest teraz, nie tylko dla nas w Wielkopolsce, ale w całej Polsce najważniejsze, a więc wsparcie rozwoju najnowszych technik i technologii oraz włączenia się w czwartą rewolucję, czyli budowanie Przemysłu 4.0. W tym zakresie moja propozycja dotyczyła Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Wybrałem też takie przedsięwzięcia, które, mimo ich bardzo dużego znaczenia, nie pociągałyby wielkich nakładów finansowych, na przykład konieczności wykładania dziesiątek czy setek milionów zł. Rozumiem bowiem obecną sytuację finansów publicznych. Potrzeby realizacji wymienionych przeze mnie celów, to w zasadzie „grosze” w stosunku do tego czym dysponuje i szasta na lewo i prawo PiS. Mimo to i tak moje poprawki zostały odrzucone… Ciekaw jestem, czy gdybym zaproponował kolejny miliard albo dwa na przykład na TVP, to czy PiS też by odrzucił taką propozycję!  – sarkastycznie komentuje podejście do swoich poprawek przez PiS senator Adam Szejnfeld.

Oto zgłoszone propozycje senatora Adama Szejnfelda do budżetu państwa na rok 2021:

1.    Modernizacja infrastruktury drogowej.

•    Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile II etap – odcinek o dł. 0,940 km, miasto i gmina Piła, woj. Wielkopolskie. Kwota wsparcia – 5.000.000 zł

2.    Rewitalizacja zabytków mających ponownie służyć społeczeństwu.

•    Rewitalizacja zabytkowej parowozowni w Pile. Kwota wsparcia – 10.000.000 zł
•    Rewitalizacja zabytkowego przejścia podziemnego łączącego miasto Piłę z dworcem PKP. Kwota wsparcia – 7.000.000 zł

3.    Gospodarka oparta na wiedzy – rozwój „Przemysłu 4.0”.

•    Rozwój infrastruktury i usług węzła innowacji cyfrowych (DIH) na rzecz wzmocnienia gospodarki i Przemysłu 4.0 HPC4Poland – Program realizuje Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe należące do Krajowego Centrum Komputerów Dużej mocy. Kwota wsparcia – 10.000.000 zł

4.    Infrastruktura na rzecz ekologii i czystego powietrza.

•    Program rozwoju ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce.
Kwota wsparcia – 30.000.000 zł

W proponowanych do zgłoszenia poprawkach była też linia kolejowa Wągrowiec – Rogoźno – Czarnków, która ma niebagatelne znaczenie na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców tych trzech powiatów, ale z uwagi na bardzo wstępny etap prac nad tym projektem senator Szejnfeld musiał zrezygnować z tej propozycji. Miejmy nadzieję, iż w przyszłym roku będzie można do tego projektu wrócić.

IV.    Komentarz do aktualnej sytuacji w kraju.

– Chaos, niekompetencja i brak strategii charakteryzują działania władzy. Żądamy, by PiS przedstawił wreszcie strategię działania i to nie tylko dla gospodarki, ale także dla oświaty, szkolnictwa czy kultury i wszystkich innych dziedzin życia publicznego. Ludzie muszą w kończy wiedzieć, co ich czeka, bo w tym roku problemy ze skutkami pandemii się nie skończą. Ludzie nie mogą więc wiecznie żyć z dania na dzień lub być zaskakiwani decyzjami władzy, podobnymi jak na przykład w przededniu Święta Zmarłych – mówił na konferencji senator Adam Szejnfeld.

– Rząd PiS bez analizy, bez konsultacji, bez współpracy z partnerami społecznymi, w tym z przedsiębiorcami zamyka na przykład działalność gospodarczą jednocześnie zamykając lub ograniczając przy okazji działalność przedsiębiorców współpracujących czy kooperujących z firmami zamykanymi. Nie ma strategii, więc nie widzi się skutków ubocznych określonych posunięć i równocześnie nie pomaga się zatem skutecznie ani jednym, ani drugim. Władza nie wspiera, nie dofinansowuje, nie rekompensuje zamykanym przedsiębiorcom skutków rządowych decyzji. To łamanie już nie tylko zasad współżycia społecznego, ale i prawa. Firmom takim należy się rekompensata strat, a przynajmniej zwrot ich kosztów stałych. Coraz więcej firm indywidualnie, ale także grupowo składa pozwy, w tym pozwy zbiorowe, przeciwko Skarbowi Państwa. To efekt łamania przez PiS Konstytucji i przepisów obowiązującego prawa. Państwo już przegrało ponad 20 spraw i będzie przegrywało następne. Tyle tylko, że Skarb Państwa płacąc odszkodowania będzie to czynił kosztem nas samych, tych, którzy płacą podatki. PiS działa zatem kosztem i państwa i obywateli – kontynuował ocenę efektów działania rządu senator Adam Szejnfeld.

Warto przypomnieć czego m.in. domaga się od rządu PiS Koalicja Obywatelska:

– Przywrócenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tych branżach, w których można skutecznie wprowadzić ograniczenia pandemiczne

– Pomocy przedsiębiorcom uzależnionej nie od teoretycznych kodów PKD, ale od faktycznego spadku dochodów.

– Zagwarantowania pełnego pokrycia kosztów dla tych firm, które rząd zamyka wg zasady: rząd zamyka biznes, to rząd pokrywa koszty tak, żeby można było utrzymać miejsca pracy i firmę

– Rezygnacji z pobierania różnych dodatkowych opłat, np. tzw. korkowe, czyli za sprzedaż alkoholu, kiedy taka sprzedaż jest niemożliwa.

– Uwzględnienia w tarczy finansowej jednoosobowej działalności gospodarczej.

– Pomocy wszystkim gminom turystycznym, a nie tylko tym górskim.

Anna Karmowska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

konferencja_prasowa1_01

konferencja_prasowa1_03 konferencja_prasowa1_02