Mieszkanie dla studenta

przeworek_agnieszka_net

Nasz syn, Karol w tym roku rozpoczął swoje wymarzone studia w Szczecinie. Przyznano mu dwuosobowy pokój w akademiku, w którym mieszka już od tygodnia. Niestety sygnalizuje, że to miejsce nie spełnia wszystkich jego oczekiwań. Akademik od dawna nie był remontowany i faktycznie panujące tam warunki nie są najlepsze. Synowi doskwierają również huczne imprezy, które odbywają się wprost za ścianą, obawiamy się, że mogą mu przeszkadzać w nauce. Wpadliśmy na pomysł, aby wynająć dla niego jakieś atrakcyjne mieszkanie. Nasłuchaliśmy się jednak, że bywa ciężko ze znalezieniem odpowiedniego lokalu i wynajmującego, który nas nie oszuka. Na co zwrócić uwagę pod względem prawnym podczas podejmowania decyzji o wyborze lokalu dla naszego syna?
Halina i Bogdan z Piły

W momencie, w którym wybiorą Państwo wraz z synem mieszkanie spełniające wszystkie oczekiwania, warto skoncentrować się na odpowiedniej treści umowy najmu. Umowa ta jest dość szczegółowo uregulowana w kodeksie cywilnym i warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami, które będą miały zastosowanie również w Państwa przypadku.

Przede wszystkim umowa powinna być skonstruowana w taki sposób, aby zabezpieczyć Państwa interesy i zagwarantować synowi spokojne korzystanie z lokalu. Warto zweryfikować jaki jest stan prawny lokalu i czy osoba która zawiera z Państwem umowę najmu jest upoważniona do jej zawarcia. Proszę zadbać o to, aby w umowie były skrupulatnie oznaczone strony umowy i wskazane ich (aktualne!) adresy korespondencyjne. Ważne jest także dokładne określenie przedmiotu najmu i wskazanie czy umowa dotyczy całego mieszkania czy jedynie części danego lokalu.

Wynajmujący z pewnością również będzie chciał zabezpieczyć własne interesy. Być może skorzysta jedynie z uprawnień wynikających wprost z przepisów, ale może zdarzyć się tak, że będzie miał bardzo dużo oczekiwań wobec syna. Z całą pewnością wynajmujący może zabronić synowi podnajmowania lokalu bez jego zgody innym osobom. Właściciele mieszkań z reguły nie wyrażają zgody na korzystanie z lokalu w sposób inny niż wynikający z umowy, a także na dokonywanie remontów czy przeróbek, które wprowadzą istotne zmiany w mieszkaniu. Można się spodziewać również, iż wynajmującemu będzie zależało na zapisie, że wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania mieszkania będą obciążały najemcę.

Warto również spisać ustalenia dotyczące drobnych napraw. Jeżeli właściciel mieszkania oświadcza, że podejmie się usunięcia usterek to warto zwrócić uwagę czy kosztami zamierza obarczyć najemcę. Niezbędnym elementem umowy najmu jest także określenie wysokości czynszu, który z reguły jest płatny w odstępach miesięcznych. Specyfiką umów zawieranych ze studentami jest ustalenie innej stawki czynszu obowiązującej w okresie wakacji. W umowie trzeba uwzględnić zapis odnośnie pozostałych rachunków za prąd, ogrzewanie, media czy wywóz śmieci. Z reguły te koszty również obowiązują najemcę i warto dowiedzieć się z jak wysokimi opłatami musimy się liczyć. Bardzo istotne jest również określenie czasu trwania umowy, czy jest to umowa zawarta na czas nieoznaczony czy może oznaczony? Wynajmujący i najemca coraz częściej sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy. To dokument stanowiący podstawę do rozliczeń między stronami po zakończeniu umowy najmu. Strony powinny opisać stan techniczny lokalu oraz stopień zużycia poszczególnych elementów lokalu. Protokół stanowi zwykle załącznik do umowy najmu.

Warto jest ustalić w jakich przypadkach umowa może zostać wypowiedziana. Trzeba pamiętać, że niezależnie od zapisów umownych, jeżeli okaże się, że wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy, może on wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Aby zamieszkiwanie syna w nowym mieszkaniu przebiegało w sposób satysfakcjonujący dla obu stron, najemca powinien stosować się do zasad porządku domowego, a także liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów.

Agnieszka Przeworek-Rataj
Radca Prawny

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada w żadnej konkretnej sprawie.