Mieszkanie prawem, a nie towarem

Mieszkanie zajmuje bardzo istotne miejsce w hierarchii potrzeb człowieka, a jego posiadanie służy zaspokojeniu podstawowej potrzeby ludzkiej – potrzeby schronienia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.

Obserwując aktualną trudną sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce, gdzie wysokie stopy procentowe spowodowały zmniejszenie dostępności kredytów hipotecznych, zwiększył się odsetek osób mających trudności z kupnem mieszkania na własność. Banki natomiast, aby ograniczyć ponoszone ryzyko przy okazji udzielania kredytu hipotecznego, wymagają od klientów wniesienia wkładu własnego. To dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, będących jeszcze na dorobku, przeszkoda nie do pokonania. Odpowiedzią na tę trudną sytuację na rynku mieszkaniowym jest m.in. budownictwo społeczne i komunalne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, na wniosek byłego prezydenta Piły Piotra Głowskiego, Rada Miasta Piły wyraziła zgodę na utworzenie nowej spółki gminnej zajmującej się budownictwem mieszkaniowym – Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Pile sp. z o.o. W ślad za tym złożony został wniosek o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tej spółce. Dzięki temu Gmina Piła otrzymała 3 mln zł na objęcie udziałów, a spółka mogła przystąpić do realizacji pierwszej inwestycji mieszkaniowej.

Mieszkania, które wybuduje SIM w Pile, będą przeznaczone dla osób i rodzin niemających zdolności kredytowej, aby zakupić mieszkanie na wolnym rynku, ale mających jednocześnie zdolność do regularnego płacenia czynszu. Ponadto, SIM w Pile może również remontować, przebudowywać i budować mieszkania, które stanowią mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwsza inwestycja mieszkaniowa SIM w Pile zlokalizowana jest przy ul. ppłk. Aleksandra Kity. Rozpoczęły się już prace przygotowawcze. Poprzedziły je podjęte przez Radę Miasta Piły uchwały: o lokalizacji inwestycji oraz o wniesieniu aportu dwóch działek, na których zostanie wybudowany budynek wielorodzinny i parking z infrastrukturą towarzyszącą. SIM w Pile dokonał także rozbiórki budynku niemieszkalnego na działce, gdzie powstanie budynek wielorodzinny. Została też wykonana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, która stanowi wytyczne do sporządzenia projektu do pozwolenia na budowę.

 

 

Budynek ma charakteryzować się wysoką energooszczędnością. Będzie to możliwe m.in. dzięki dobrej izolacyjności budynku, energooszczędnym oknom i zamontowaniu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ma posiadać także instalację fotowoltaiczną. Rozwiązania te wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne, jak i na niższe koszty eksploatacji – dobra wiadomość dla przyszłych najemców. Na terenie inwestycji przewidziano również miejsca rekreacji dla mieszkańców.

Budowa tanich mieszkań komunalnych nie może się odbyć bez wsparcia z budżetu państwa. Inwestycje te, aby powstać, muszą mieć zapewniony stabilny i szeroki wachlarz preferencyjnych instrumentów finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, który pozwoli na zwiększenie realizacji projektów mieszkaniowych w naszym mieście dla osób potrzebujących wsparcia państwa.

Gmina Piła wspólnie w Pilskim TBS buduje od wielu lat mieszkania komunalne i społeczne. Już w 2018 roku uruchomiła program wsparcia „Mieszkanie na start”, który był odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkaniowe pilan. Autorką tego programu jest prezydent Piły Beata Dudzińska, która planuje w najbliższym czasie rozszerzyć ofertę mieszkaniową dla młodych pilan, którzy są na początku swoich karier zawodowych. Istotne jest bowiem wsparcie młodych osób, które podejmują decyzję o pozostaniu w Pile i budowaniu tutaj przyszłości zawodowej i rodzinnej.

Osobami uprawnionymi do wynajmowania lokalu z tworzonych zasobów mieszkaniowych są młodzi pracownicy, zatrudnieni na umowę o pracę i rekomendowani przez pracodawców. Niewątpliwie zaletą tych mieszkań jest m.in. preferencyjny, niski czynsz, dzięki czemu, młodzi ludzie będą w stanie odłożyć potrzebne w przyszłości pieniądze, np. na wkład własny potrzebny na zakup własnego mieszkania.

W Pile stawiamy na rozwój sektora budownictwa mieszkaniowego, od wsparcia osób najbiedniejszych, które mają umiarkowane dochody, po tych, którzy posiadają zdolność do regularnego płacenia czynszu. Dzięki temu możliwe jest płynne przechodzenie lokatorów pomiędzy zasobami mieszkaniowymi naszej Gminy, w zależności od poprawiającej się bądź pogarszającej sytuacji gospodarstwa domowego, dając tym samym komfort i poczucie bezpieczeństwa, konieczne m.in. do rozwoju demograficznego.

Marlena Bakuła-Zdzierela

prezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Pile sp. z o.o.