Nieletniość nie oznacza bezkarności

Policjantka od profilaktyki spotkała się w sieci z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych. Tematem przewodnim spotkań była odpowiedzialność prawna nieletnich i cyberzagrożenia.

Nadkom. Elżbieta Żulewska gościła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chodzieży oraz Szkole Podstawowej w Margoninie na zaproszenie dyrekcji placówek. Oczywiście spotkania z młodzieżą odbywały się na platformie Teams. W trakcie pogadanek policjantka przedstawiła zakres odpowiedzialności nieletnich za czyny, które są niezgodne z prawem. Przypomniała, że młodzi ludzie przed sądem rodzinnym mogą także odpowiadać za demoralizację, a więc takie zachowania jak uchylanie się od obowiązku szkolnego, palenie papierosów, włóczęgostwo, picie alkoholu, udział w grupie przestępczej. Tłumacząc nieletnim, jakie zachowania są nieakceptowalne i po prostu niezgodne z prawem, poinformowała także o środkach prawnych, jakie może zastosować sąd wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego.

Z uwagi na trudny okres w życiu młodych osób, związany z panującą epidemią, a co za tym idzie obostrzeniami, które powodują zaburzenie relacji koleżeńskich, wywołują pewne lęki, obawy o jutro, stres związany z nauką zdalną, odrzuceniem przez rówieśników, egzaminami, które przyjdzie im w najbliższym czasie zdać, pojawiającymi się u młodych ludzi stanami depresyjnymi, nadkom. Elżbieta Żulewska zaapelowała do uczniów o wzajemny szacunek w sieci, pomaganie sobie w możliwy sposób, wspieranie się w trudnych sytuacjach, a nie eskalowanie przemocą w stosunku do rówieśników. Policjantka podkreśliła, że dzieci i młodzież to bardzo wrażliwa grupa. Nikt nie chce być odrzucony, wyśmiewany, atakowany przez innych. Psychika młodego człowieka jest bardzo krucha i z pozoru błahe zdarzenie może w oczach młodego człowieka urosnąć do rangi tragedii, z którą nie będzie potrafił sobie poradzić. Przy okazji policjantka wskazała, gdzie i w jaki sposób dzieci i młodzież mogą szukać profesjonalnej pomocy.

Rodzicom, bliskim zwracamy uwagę, by obserwowali swoje pociechy. Nie bagatelizujmy niepokojących symptomów. Nie wstydźmy się prosić o pomoc i wsparcie.

KPP w Chodzieży

nieletniosc_nie_oznacza

nieletniosc_nie_oznacza_02 nieletniosc_nie_oznacza_03