PIŁA. Będą darmowe szczepionki przeciw grypie dla seniorów

Nadchodzi jesień, czyli trudny czas dla naszych organizmów i nie tylko w związku z  pandemią COVID-19, ale też z grypą. I tu pomocną dłoń wyciąga Miasto Piła, które rozpoczyna program szczepień seniorów przeciwko grypie. Program skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy Piła, od 65 roku życia, dla których zakupionych zostanie ok. 2 200 szczepionek. Termin rozpoczęcia programu planowany jest we wrześniu 2020 r. a zakończenia do listopada 2020.

Program polega na wykonaniu szczepień, przez co oczekuje się znacznego zmniejszenia występowania grypy oraz wywołanych przez nią powikłań, zmniejszenia czasu oczekiwania na wizytę lekarską w POZ, dzięki zmniejszeniu zachorowań infekcyjnych w sezonie oraz mniejszą liczbę hospitalizacji. Szczepiąc się przeciwko grypie zwiększymy swoją odporność. Obecnie w Polsce jesteśmy w sezonie epidemicznym i możemy również zakazić się grypą. W Polsce w dalszym ciągu potwierdza się metodą biologii molekularnej krążenie wirusa grypy. Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno w Chinach, jak i w Polsce pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 wystąpiło podczas epidemii wirusa grypy, nie można tego wykluczyć. Obecnie nie ma dowodów naukowych potwierdzających czy szczepienie przeciwko grypie zabezpiecza – lub łagodzi przebieg infekcji powodowanej przez SARS-CoV-2.

– Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Piły 1 września przełożymy radnym projekt uchwały „Program polityki zdrowotnej profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Piła od 65 roku życia na 2020 rok”. Szacujemy, że 2 200 chętnych osób od 65 roku życia będzie mogło być zaszczepionym. Zapisy ruszą w połowie września. Szybciej pojawi się procedura, która wyłoni lekarza lub lekarzy, którzy przeprowadzą te szczepienia – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Ponadto prezydent poinformował, że wysłał pisma do prezesów, dyrektorów spółek miejskich, by w ramach posiadanych środków np. z funduszów socjalnych zapewnić swoim pracownikom szczepienia.

Wykonanie szczepienia mieszkańcom Gminy Piła w wieku 65 + ma na celu zniwelowanie ryzyka zachorowania na grypę, szczepiąc się przeciwko grypie zwiększymy swoją odporność, może to także ochraniać przed infekcją innymi wirusami oddechowymi, co w czasie powszechnie panującej pandemii jest niezwykle istotne.

W programie będą brały udział osoby zakwalifikowane przez lekarzy, które dobrowolnie wyrażą chęć uczestnictwa w programie, które ukończyły 65 rok życia. Z danych meldunkowych Ewidencji Ludności Gminy Piła wiemy, że na dzień 30 czerwca 2020 roku grupa ta obejmuje 14 136 osób. Środki finansowe zaplanowane na ten cel, pozwolą na włączenie do programu co najmniej 15% osób z wyodrębnionej grupy docelowej. Według danych z ewidencji ludności populacja mieszkańców gminy Piła wynosi 69 652 osoby (na dzień 30.06.2020 r.).

Przyjęcie programu do realizacji nastąpi po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Piła.

Środki finansowe na realizację przedmiotowego programu będą w planie budżetu gminy Piła na 2020 rok. Zgodnie z założeniami dotyczącymi finansowania, na realizację „Programu polityki zdrowotnej profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Piła od 65 roku życia na 2020 rok” została przeznaczona kwota 127.200,00 zł.

Sebastian Daukszewicz

beda_darmowe_szczepionki1_01

beda_darmowe_szczepionki1_02