Pomieszczenia dworca kolejowego w Krajence nabrały kolorów

Postępują prace związane z realizacją zadania pn. „Remont dworca wraz z adaptacją pomieszczeń i otoczenia na centrum przesiadkowe” w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka”.

Przypomnijmy wartość umowy wynosi 137 810,77 zł, z czego kwotę 117 139,15 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont części pomieszczeń budynku dworca PKP w Krajence, tj. poczekalni, korytarza, kasy i toalety.

Wykonawcą robót jest firma Art – Bulding Artur Żak ze Złotowa.

Gmina Krajenka

pomieszczenia_dworca1_01

pomieszczenia_dworca1_09 pomieszczenia_dworca1_02 pomieszczenia_dworca1_03 pomieszczenia_dworca1_04 pomieszczenia_dworca1_05 pomieszczenia_dworca1_06 pomieszczenia_dworca1_07 pomieszczenia_dworca1_08