Pożegnanie komendanta pilskiej Szkoły Policji

Kiedy w czerwcu ubiegłego roku insp. Roman Sobczak obejmował stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Pile, zastanawialiśmy się, jak ułoży się nasza współpraca. Dziś, przy okazji pożegnania wiemy, że odchodzi ze Szkoły Komendant wymagający, ale konkretny, rzetelny i konsekwentny w działaniach.

Pożegnanie odchodzącego ze Szkoły, dotychczasowego Komendanta insp. Romana Sobczaka odbyło się w auli pilskiej szkoły. Decyzją Komendanta Głównego Policji, insp. Sobczak obejmuje stanowisko Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W uroczystej zbiórce udział wzięli kadra, funkcjonariusze i pracownicy Szkoły oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli: Kapelan Policji ks. Antoni Tofil, Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Piotr Skrzypkowiak wraz z zastępcami, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz, w zastępstwie Prezydenta Miasta Piły, Komendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech Nosek.

W swoim wystąpieniu, insp. Roman Sobczak pokrótce przeanalizował 27 lat swojego życia zawodowego. Wspomniał, jak blisko 8 miesięcy temu, w tej samej sali, zastanawiał się, czy może mieć satysfakcję ze służby w Szkole, bo to całkowicie innego rodzaju służba niż ta, w terenie. – Zobaczyłem tutaj wielką rodzinę. Obiecywałem, że nie będzie żadnej rewolucji, a ewolucja. Sądzę, że spełniłem te zapowiedzi – mówił insp. Roman Sobczak. Na koniec podziękował wszystkim za okres owocnej współpracy i poprosił o wsparcie dla siebie i swojego następcy.

W imieniu własnym i całej kadry podziękowania za stworzenie doskonałej atmosfery do efektywnej pracy oraz gratulacje z okazji awansu, przekazał odchodzącemu Komendantowi jego Zastępca. Chcąc w kilku słowach opisać siedem miesięcy współpracy insp. Roman Gryczka scharakteryzował Komendanta jako szefa wymagającego, ale czytelnie stawiającego zadania, sprawiedliwego, dającego duże poczucie bezpieczeństwa: – Wiedzieliśmy, czego się od nas oczekuje, jakie są kryteria oceny, co mamy do zrobienia. Za to wszystko bardzo dziękuję.

W trakcie uroczystości głos zabrał także Kapelan Policji ks. Antoni Tofil oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, którzy podziękowali Komendantowi za współpracę i życzyli mu powodzenia na nowym stanowisku.

Paulina Politowska
Zdjęcia Włodzimierz Chamczyk

pozegnanie_komendanta_policji00

pozegnanie_komendanta_policji07 pozegnanie_komendanta_policji01 pozegnanie_komendanta_policji02 pozegnanie_komendanta_policji03 pozegnanie_komendanta_policji04 pozegnanie_komendanta_policji05 pozegnanie_komendanta_policji06