Prawem serii – kolejna sesja „niema”

po_wlasciwej_stronie_lustra

radni_net

25 marca „odbyła się” XXXII sesja rady powiatu w Pile. Prawem serii, co stało się oczywistą oczywistością, owa sesja zwołana została w trybie korespondencyjnym, a mówiąc wprost jako sesja NIEMA. Ta sesja była dosyć ważna, ponieważ wśród 13 punktów porządku, było kilka punktów ważnych dla mieszkańców powiatu pilskiego. Między innymi pojawiły się punkty: „Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu pilskiego za 2020 rok”; „Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu pilskiego za 2020 rok”, czy punkt 6 – bardzo ważny – „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027”.

No i cóż, pomimo ważnych tematów do omówienia, radni opozycyjni z uporem godnym lepszej sprawy są pozbawieni możliwości zasypania gradem niewygodnych pytań starosty i członków zarządu. Jedyną możliwością zdają się być posiedzenia komisji, które prowadzone są zdalnie, ale nie z zakneblowanymi ustami.

Czego boi się starosta, że gustuje w kneblowaniu opozycji? Każdy trzeźwo myślący zna odpowiedź na to pytanie. Były w ubiegłym roku dwie sesje w trybie stacjonarnym, oczywiście przeprowadzone w odpowiedni, bezpieczni sposób… i nikt nie przeniósł się na łono Abrahama, ani nawet nie zachorował.

A teraz pora na posesyjne refleksje Radnych Koalicji Obywatelskiej:

karwackaMałgorzata Karwacka
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Minął rok, od kiedy żyjemy w cieniu pandemii. Policja, Straż Pożarna, Sanepid świetnie wywiązały się ze swojej pracy w 2020 r. Serdecznie im dziękujemy. Daliśmy tego wyraz głosując ZA przyjęciem sprawozdania z ich pracy w 2020 r.

jarczakPaweł Jarczak
Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

Ostatnia sesja to również uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2021. Z wielkim niepokojem przyjęliśmy drodzy Państwo informację o zmniejszeniu wydatków na oświatę o blisko 2,5 miliona złotych. Sytuacja jest niezrozumiała, tym bardziej że Zarząd zwiększa jednocześnie wydatki na rzeczy niekonieczne lub naszym zdaniem zupełnie zbędne.

dabekStanisław Dąbek
Śródmieście, Zamość

Te rzeczy, bym powiedział, to fanaberie. W momencie, kiedy cała Polska – i miasto, i powiat – zmaga się z trudną sytuacją przez cały rok, a sytuacja w naszym pilskim szpitalu jest przynajmniej, delikatnie mówiąc, niejasna, a na pewno trudna, to wydaje się, że 83.200,00 zł na zestaw kamerowy do transmisji…, no nie wiemy do czego. Może do transmisji meczów sportowych czy wystąpień pana Starosty. Na pewno jest to fanaberia.

zdzierelaRafał Zdzierela
Śródmieście, Zamość

Nawet o ten mobilny zestaw do transmisji wielokamerowych na żywo za ponad 80 tysięcy, ani o inne tematy ważne dla mieszkańców powiatu pilskiego, nie mogliśmy zapytać, ponieważ po raz kolejny sesja została zwołana i odbyła się w trybie korespondencyjnym. Taki tryb uniemożliwia zadawanie radnym pytań i przedstawienie problemów mieszkańców.

augustynMaria Augustyn
Śródmieście, Zamość

Ochrona środowiska jest jednym z głównych zadań powiatu. W powiecie pilskim, debata o niej została ograniczona do obrad komisji.

Jesteśmy głównym producentem m.in. drobiu na skalę przemysłową – 17 mln sztuk brojlerów rocznie. Starosta nie upomina się dostatecznie o kontrolę weterynaryjną i badanie wpływu przemysłowego chowu zwierząt na środowisko, a przecież bezpieczeństwo żywieniowe jest warunkiem zdrowia mieszkańców.

rymerStefan Rymer
Gmina Wyrzysk

Z 6 uchwał podejmowanych na ostatniej sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 25 marca 2021 r., chciałbym zwrócić uwagę na uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łobżenica.

Uchwała ta dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Pilskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łobżenicy.

Udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30 tys. zł., przy zabezpieczeniu środków w kwocie 350 tys. zł. przez Gminę, jest poważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tej gminy – jednej z najdalej położonych od siedziby PSP w Pile. Jako radny Gminy Wyrzysk, jestem bardzo zadowolony z podjęcia tej uchwały przez Wysoką Radę (jednogłośnie), gdyż poprzez doposażenie tej jednostki w nowy samochód pożarniczy, zwiększa się również i bezpieczeństwo Gminy Wyrzysk, jako bezpośrednio przyległej do Gminy Łobżenica.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż jest to już kolejna pomoc finansowa dla gmin powiatu pilskiego, w zakresie zwiększania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również w zakresie innych zdarzeń.

wadolowskiGrzegorz Wądołowski
Podlasie, Koszyce, Jadwiżyn

Moje uwagi, co sesję dotyczą braku podejmowania decyzji w sprawie likwidacji barier architektonicznych. Mimo comiesięcznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian bieżących w budżecie powiatu, nie pojawia się na ten cel żadna kwota. Otrzymałem odpowiedź, że czekają na ruch Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ale sami nic w tym kierunku nie robią. Dlatego ja cały czas się wstrzymuje od głosu, ponieważ sprawa pomimo obietnic nie jest załatwiona. A tymczasem robi się okazałe remonty, które są widoczne, a niekoniecznie muszą być wykonane, jako priorytet. Mam na myśli np. remont elewacji budynku Starostwa. To jest sprawa ważna, ale troska o osoby niepełnosprawne – szczególnie o uczniów, mających utrudniony dostęp do placówek oświatowych, które prowadzi Starostwo, jest jeszcze bardziej ważna.

szutkowskiWojciech Szutkowski
Górne, Gładyszewo, Staszyce, Motylewo

23 marca podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile przedstawił Informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu pilskiego w 2020 r. z uwzględnieniem hodowli przemysłowej zwierząt (bydła, trzody chlewnej i drobiu). Prezentowane dane z prowadzonych badań i kontroli były ogólnikowe, bez podania szczegółowych informacji, z których by wynikało czy stan bezpieczeństwa w powiecie pilskim był zachowany, w kontekście coraz częściej ujawnianych w mediach negatywnych wyników badań wyrobów mięsnych wprowadzanych do handlu.

W dalszym ciągu nie wiadomo dlaczego od 2018 r. na BIP powiatu pilskiego, w zakładce Informacje, jak i na stronie Powiatowego Lekarza Weterynarii nie jest zamieszczana ta Informacja. Jest to konsekwencja uznania przez Starostę Pilskiego oraz radnych Porozumienia Samorządowego i PiS, że ta tematyka nie zasługuje na to, by być poruszana na sesji.

Drodzy Czytelnicy, a może Wy znajdziecie sposób, aby wręcz zmusić starostę do odejścia od sesji „niemych”. Jeżeli taki sposób znajdziecie, koniecznie poinformujcie o nim, my obdarujemy pomysłodawcę nagroda niespodzianką!

Marek Mostowski

prawem_serii1_03 prawem_serii1_01 prawem_serii1_02