Prezydent zapowiada kolejne inwestycje drogowe w Pile

Dobra wiadomość dla kierowców i mieszkańców osiedla Zamość w Pile. 6 września prezydent Piły Piotr Głowski poinformował za pośrednictwem mediów o przebudowie niesymetrycznego skrzyżowania ulic Tucholskiej z ul. Okólną i Roosevelta i wybudowanie w tym miejscu ronda. Ponadto planowana jest przebudowa ciągu pieszo – rowerowego z budową oświetlenia w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej wzdłuż ul. Okólnej, od ul. Młodych do ul. Ludowej. Wartość projektu szacuje się wstępnie na ok. 3 mln zł. Realizacja projektu w latach 2019 – 2021.

– Jesteśmy w miejscu, które organizacyjnie, jeśli chodzi o ruch drogowy jest jednym z ostatnich na obwodnicy, które nie zostało zmienione. Skrzyżowanie ulic Okólna – Tucholska – Roosevelta to utrudnienie też dla przechodniów, jest niebezpieczne. Mamy przygotowany od kilku miesięcy plan na zmiany w tej lokalizacji. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i decyzji Marszałka uda nam się prawdopodobnie szybko i skutecznie przebudować to skrzyżowanie, które będzie miało ruch okrężny jak i cały ten fragment ulicy pomiędzy mostem a rondem Toboły. Pojawi się też ścieżka rowerowa, nowe chodniki – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, planowane jest przez IZ WRPO 2014+ ogłoszenie konkursu w listopadzie 2018 roku dla gmin OSI w Poddziałaniu 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Uruchomiono prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie kolejnego projektu drogowego w Pile.

Zakres rzeczowy:

•    przebudowa ciągu pieszo – rowerowego z budową oświetlenia w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej wzdłuż ul. Okólnej, od ul. Młodych do ul. Ludowej;

•    przebudowa obecnego niesymetrycznego skrzyżowania ulic Okólna – Tucholska – Roosevelta na rondo.

Planowany projekt będzie kontynuacją dotychczasowej strategii niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej. W znaczący sposób poprawi on m.in. możliwości komunikacyjne autobusów transportu publicznego na newralgicznym skrzyżowaniu. Będzie także kolejnym etapem budowy jednolitego systemu bezpiecznych tras rowerowych.

Kolejna inwestycja, na którą czekają mieszkańcy Piły to ostatni fragment ulicy Bydgoskiej od wjazdu na stadion żużlowy do ul. Powstańców Wielkopolskich w rejonie placu Powstania Wielkopolskiego. Gmina Piła tą inwestycję zgłasza do programu rządowego „Budowa Dróg Lokalnych”. Wartość inwestycji, (czyli przebudowa skrzyżowania  Bydgoska/ Roosevelta, dodatkowe światła na przejściu dla pieszych, ścieżka rowerowa, chodniki, oświetlenie) to kwota prawie 7 milionów złotych, z czego 3 miliony z dofinansowania. Gmina Piła jest obecnie na etapie składania wniosku. Jak wszystko pójdzie dobrze zadanie, jako jednoroczne ma być wpisane do budżetu miasta na 2019 rok.

Sebastian Daukszewicz

prezydent_zapowiada_kolejne00

prezydent_zapowiada_kolejne11 prezydent_zapowiada_kolejne01 prezydent_zapowiada_kolejne02 prezydent_zapowiada_kolejne03 prezydent_zapowiada_kolejne04 prezydent_zapowiada_kolejne05 prezydent_zapowiada_kolejne06 prezydent_zapowiada_kolejne07 prezydent_zapowiada_kolejne08 prezydent_zapowiada_kolejne09 prezydent_zapowiada_kolejne10