PRGOK apeluje do mieszkańców i zarządców

prgok_apeluje_do_mieszkancow

W związku ze zgłaszanymi sygnałami o przypadkach przepełnionych pojemników Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” apeluje do mieszkańców o zgniatanie butelek PET oraz składanie kartonów, a do zarządców o zgłaszanie lokalizacji, w których dochodzi do przepełnień.

W okresie letnim produkujemy więcej niż zwykle odpadów opakowaniowych, a zwłaszcza odpadów plastikowych po napojach, które trafiają następnie do kontenerów na śmieci, powodując często ich przepełnienie. – Aby w altanach śmietnikowych był porządek, musimy w pierwszej kolejności zacząć od siebie, musimy po prostu zgniatać plastikowe butelki oraz składać kartony. Warto wiedzieć, iż jedna niezgnieciona butelka zajmuje tyle miejsca co cztery zgniecione. Podobnie należy postępować z innymi odpadami opakowaniowymi – mówi Zygmunt Jasiecki, przewodniczący Zarządu Związku.

Problem jest szczególnie dotkliwy w miejscach, gdzie z jednej altany śmietnikowej wspólnie z mieszkańcami korzystają właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a zwłaszcza sklepów. – W takim przypadku, poza bardziej starannym przygotowaniem odpadów do umieszczenia w pojemnikach, mieszkańcy powinni zwrócić się do zarządcy nieruchomości z wnioskiem o spowodowanie dostawienia dodatkowych pojemników. Zarządca natomiast taką prośbę powinien skierować do nas, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, to na właścicielach bądź zarządcach nieruchomości, spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsc do gromadzenia odpadów i dbanie o utrzymanie ich w czystości – dodaje Z. Jasiecki.

Na zgłoszenia zarządców nieruchomości  Związek reaguje niezwłocznie.  Informacje o nieprawidłowościach przyjmuje Biuro Obsługi Klienta przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, tel. 67 344 21 00 w. 2 lub 67 345 22 00 i 67 345  22 01.

Agnieszka Matusiak