Przebudowa I etapu ul. Orlej zakończona

Pierwszy etap odcinka o długości 460 m. ul. Orlej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 (al. Poznańską) ku zadowoleniu mieszkańców i Rady Osiedla Motylewo został zakończony. Inwestycja jest odzewem na zgłoszenia, uwagi, wnioski mieszkańców i podmiotów dotyczące tego rejonu. Inwestycja ta ma na celu podniesienie funkcjonalności ulicy (skierowanie pieszych na chodniki, wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów) oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.

– Ta inwestycja to pierwszy element budżetu obywatelskiego z 2011 roku. Na pierwszych spotkaniach z Radą Osiedla Motylewo ustalaliśmy priorytety na tą kadencje. Oprócz „drobnych” rzeczy w ramach konsultacji społecznych, które tutaj się odbyły, Rada Osiedla, mieszkańcy wskazali priorytet. Ten priorytet był na tyle duży, że musieliśmy rozłożyć go na lata, ponieważ jest to inwestycja prawie za 4 miliony. To był wzór dobrej współpracy z mieszkańcami – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Warto zwrócić uwagę, że na tym odcinku pojawiły się elementy, które ułatwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym i niewidomym w strefach niebezpiecznych (peron przystankowy) poprzez zastosowanie płytek o odmiennej teksturze i kontraście kolorystycznym.Chodniki obustronne z kostki betonowej szarej.

Koszt zadania inwestycyjnego (dokumentacja plus wykonawstwo) to suma 1.390.596,40 zł. Wykonawcą była firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa. Kolejny etap obejmie odcinek ul. Orlej do skrzyżowania z ul. Sokolą oraz odcinek ul. Orlej – ciąg pieszo-jezdny od skrzyżowania z ul. Sokolną ma rozpocząć się pod koniec września. Czas realizacji do 30.09.2015 r.

(SE)

przebudowa_orlej10

przebudowa_orlej17 przebudowa_orlej11 przebudowa_orlej12 przebudowa_orlej13 przebudowa_orlej14 przebudowa_orlej15 przebudowa_orlej16