Ruszyły konsultacje społeczne projektu ul. Karpackiej

Do 28 listopada trwają konsultacje społeczne ogłoszone w związku z opracowaniem projektu drogowego dla inwestycji  p.n. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską”.  O planach przebudowy ul. Karpackiej opowiedzieli na konferencji prasowej Piotr Głowski, prezydent Piły oraz Jerzy Mac, dyrektor ZDiZ w Pile.

– Jak wiecie państwo zakończyliśmy przebudowę trudnego miejsca na ul. Bydgoskiej, czyli skrzyżowania z ulicą Podchorążych. Udało się przy okazji przedłużyć pewien fragment do torów, w kierunku Tesco. W naszym mieście jest dużo inwestycji, ale takich miejsc, aby miasto nie stanęło w miejscu, udaje nam się uniknąć. Wynika to z dobrego przygotowania i takiego rozlokowania tych inwestycji, że istnieją dobre drogi alternatywne. Teraz kluczowym elementem jest budowa ul. Karpackiej na odcinku od ronda przy ulicy Bydgoskiej do ulicy Wawelskiej, wraz ze skrzyżowaniem typu rondo oraz przebudowa odcinka do ulicy Łowieckiej – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. – Przy okazji przebudowy różnych ulic w Pile mieszkańcy dużo zyskują. Pojawią się dodatkowe zjazdy, lepsze połączenia komunikacyjne, oświetlenie, ale też uda się szczególnie w tym rejonie lepiej zagospodarować teren, to znaczy spółdzielnia będzie mogła wykorzystać teren na parkingi, tereny zielone, plac zabaw. To wiąże się blisko z przebudową ul Wawelskiej, Walki Młodych i ul. Na Leszkowie. Obecnie dokumentacja tego rejonu jest na etapie ogłoszonego zamówienia publicznego. Konsultacje, które prowadziliśmy, doprowadziły do kilku ciekawych rozwiązań, kilku zmian, które zostały w większości uwzględnione – dodaje Piotr Głowski.

Projekt ul. Karpackiej uwzględnia rozwiązania komunikacyjne zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania układu ulicznego miasta Piły. Nowy odcinek jezdni na długości 225 mb oraz 75 mb na odcinku bocznym do ul. Łowieckiej. Projekt zakłada:

– jezdnię (nawierzchnia bitumiczna o szerokości  7,00m)

– chodniki obustronne (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0m),

– ścieżkę rowerową po stronie wschodniej (nawierzchnia bitumiczna kolorowa o szerokości 2,0m),

– zjazdy, skrzyżowania (nawierzchnia w części z kostki brukowej betonowej , w części bitumiczna),

– zatoki parkingowe wzdłużne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

– przebudowę skrzyżowania z ul. Wawelską (mini rondo przejazdowe  dla samochodów ciężarowych),

– rozdzielające pasy ruchu wraz z wyspami dzielącymi na skrzyżowaniu z ul. Wawelską,

– przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej,

– budowę oświetlenia typu LED,

– nasadzenia zieleni przyulicznej (drzewa, krzewy).

Opracowane rozwiązania projektowe budowy ul. Karpackiej przedłożone są do konsultacji społecznych na stronie www.pila.pl. Uwagi do projektu można wnosić  na piśmie na adres Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, ul. gen. Władysława Andersa 10 lub mailowo na adres sekretariat@zdiz.pila.pl do dnia 28.11.2014 r.

Budowa ulicy Karpackiej może być realizowana po wykonaniu przez MWiK w 2014 r. kolektorów deszczowych – retencyjnych pod jezdnią (3 rurociągi o średnicy 1,40 m i długości 200 m). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace ruszą na wiosnę 2015 r. a czas na realizację inwestycji to rok czasu.

Podczas konferencji prasowej Prezydent Piły za pośrednictwem mediów zaprasza mieszkańców Piły 31 października o godz. 12.00 na Cmentarz Komunalny, gdzie będzie można obejrzeć nowy Dom Pogrzebowy.

Wcześniej, bo 28 października na godzinę 12.00 zapraszamy mieszkańców do udziału w Sesji Rady Miasta Piły w nowym miejscu, czyli w Miejskiej sali koncertowo-audiowizualnej, w budynku Invest Park (dawniej Berpil) ul. Dąbrowskiego 8.  Ze względu na ilość miejsc zostają wprowadzone bezpłatne zaproszenia, które można odbierać w RCK.

(SE)

ruszyly_konsultacje_spoleczne01

ruszyly_konsultacje_spoleczne02 ruszyly_konsultacje_spoleczne03 ruszyly_konsultacje_spoleczne04 ruszyly_konsultacje_spoleczne05 ruszyly_konsultacje_spoleczne06 ruszyly_konsultacje_spoleczne07