Szpital Specjalistyczny w Pile ma nowego dyrektora

Rafał Fonferek – Szuca w drodze konkursu został wybrany dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Pile. Wakat na tym stanowisku powstał po rezygnacji, z końcem ubiegłego roku, dyr. Teresy Kwiecińskiej-Koźmińskiej, która przeszła na emeryturę.

Jak mówił na konferencji prasowej Mirosław Mantaj, starosta pilski, koncepcja funkcjonowania pilskiego szpitala złożona przez nowego dyrektora najbardziej przypadła do gustu członkom komisji konkursowej. Jest konkretna, bardzo szczegółowa i przede wszystkim dająca nadzieję na to, że szpital w niedługim czasie zniweluje ujemny wynik finansowy.

Aplikacje złożyło siedem osób, wśród których byli ekonomiści i lekarze nie tylko z regionu. W wyniku indywidualnych rozmów i tajnego głosowania 7-osobowa komisja konkursowa, sześcioma głosami „za”, wyłoniła nowego dyrektora pilskiego szpitala, którym został Rafał Fonferek-Szuca. Dotychczasowy zastępca dyrektora ds. lecznictwa, oficjalne kierowanie pilskim szpitalem rozpoczął od 26 czerwca.

– Zaprezentowana przez dr Fonferek-Szucę koncepcja funkcjonowania pilskiego szpitala, to nie były żadne wizje, strategie tylko konkrety. Mam nadzieję, że działania, które pan dyrektor już wdrożył i zamierza wdrożyć, spowodują, że będziemy mogli z optymizmem patrzeć w przyszłość szpitala specjalistycznego w Pile – mówi Mirosław Mantaj, starosta pilski.

Nowy dyrektor zapowiada wiele zmian restrukturyzacyjnych pilskiego szpitala, w różnych obszarach. W koncepcji przedstawionej komisji konkursowej nowy dyrektor zapowiada poprawę sytuacji finansowej w ciągu dwóch lat.

– W pierwszym etapie najbardziej istotnym jest restrukturyzacja zadłużenia. Bo to, że szpital jest zadłużony to informacja powszechnie znana. Przypomnę, że strata zsumowana, która w ciągu ostatnich latach się pojawiła, to obecnie ponad 20 milionów złotych. Ta restrukturyzacja zadłużenia trwa już od początku roku w drodze porozumień, i ma na celu uniknięcie kosztów związanych z obsługą zadłużenia. To w znacznym stopniu się udaje – mówi Rafał Fonferek-Szuca. – W tej chwili szpital reguluje zobowiązania z kwietnia tego roku.  Sytuacja nadal jest trudna i wymaga dalszej restrukturyzacji w zakresie obsługi zadłużenia. Trudne decyzje zawsze będą się wiązały z restrukturyzacją zatrudnienia. Ona jest konieczna. Dzisiejsza struktura zatrudnienia szpitala i komórek organizacyjnych jest nieco archaiczna. Każdy szpital będzie wymagał ciągłej restrukturyzacji, mówiąc inaczej, dostosowania do obecnie panujących wymogów, przewidując to, z czym możemy się spotkać za rok, dwa, czy pięć lat.

Na dzień dzisiejszy koszty pracy w stosunku do całości kontraktu spadły z 74 do poziomu 69%. Obecnie w pilskim szpitalu pracuje o 48 osób mniej niż w styczniu tego roku. Powodem zmniejszenia zatrudnienia było m.in. nie przedłużanie umów, które kończyły się pracownikom.

Sebastian Daukszewicz

szpital_specjalistyczny_w_pile_ma_nowego_dyrektora14

szpital_specjalistyczny_w_pile_ma_nowego_dyrektora10

szpital_specjalistyczny_w_pile_ma_nowego_dyrektora11

szpital_specjalistyczny_w_pile_ma_nowego_dyrektora12

szpital_specjalistyczny_w_pile_ma_nowego_dyrektora13