Zmiany w PRGOK na stanowisku Przewodniczącego Zarządu

W środę, 20 maja 2020 roku, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zatwierdziło zmianę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu. Pełniąca dotychczas tę funkcję dr Małgorzata Sypuła złożyła na ręce Rafała Sroki, Przewodniczącego Zgromadzenia, rezygnację.

– W życiu Związku Międzygminnego nastąpi teraz kolejny etap. Ja wypełniłam swoją misję, dokończyłam budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Była to największa inwestycja i największe zadanie, jakie realizowałam przez ostatnie cztery lata. Było wiele problemów, ale udawało się je rozwiązywać, więc moja kadencja nie była łatwa, szczególnie przez dwa ostatnie lata. Ja nadal zostaje w tej firmie, w której jestem siedem lat i wracam do obszaru, w którym czuję się bardzo dobrze – czyli wracam do gospodarki odpadami komunalnymi – mówi Małgorzata Sypuła  przewodnicząca zarządu PRGOK.

Małgorzata Sypuła  funkcję Przewodniczącej Zarządu ZM „PRGOK” pełniła od 2017 roku, wcześniej, od 2015 roku pracowała na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. Była też kierownikiem działu Gospodarki Odpadami i Administracji.

Od 1 czerwca 2020 roku, zgodnie z decyzją członków Zgromadzania ZM „PRGOK”, funkcję Przewodniczącego Zarządu obejmie Andrzej Gawłowski.

– Największym wyzwaniem będzie przygotowanie przetargu na obsługę systemu na przyszły rok. Dziś na Zgromadzeniu padła sugestia podziału obszaru Związku na sektory. Trzeba się szybko nad tą kwestią pochylić – czy podzielić na dwa, trzy, cztery sektory, tak by umożliwić mniejszym firmom przystępowanie do przetargu – mówi Andrzej Gawłowski, przyszły przewodniczący zarządu PRGOK.

Andrzej Gawłowski  wraz kilkoma innymi osobami w 2012 r. tworzył ZM „PRGOK i wdrażał  nowy systemu gospodarki, który na tamten czas dobrze funkcjonował.

Sebastian Daukszewicz

zmiany_w_prgok1_01

zmiany_w_prgok1_04 zmiany_w_prgok1_02 zmiany_w_prgok1_03