Apel do radnych Województwa Wielkopolskiego o środki na modernizację Pracowni Cytostatyków w pilskim szpitalu

Otwarcie w Pile Zakładu Radioterapii – filii WCO, trwająca modernizacja oddziału chemioterapii w pilskim szpitalu, a teraz potrzeba modernizacji Pracowni Cytostatyków to logiczny ciąg walki z chorobami nowotworowymi w północnej Wielkopolsce. To kolejna inwestycja, która wymaga środków a których w budżecie szpitala trudno znaleźć. Stąd też Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz w imieniu swojego klubu Prawa i Sprawiedliwości podczas sesji Sejmiku Wielkopolskiego, w dniu 30.11.br. zgłosił poprawkę do projektu budżetu na 2021 r. zakładającą modernizację Pracowni Cystostatyków w Szpitalu Specjalistycznym w Pile – kwotą 1,7 mln złotych.

W sprawie modernizacji Pracowni Cytostatyków radny Bogrycewicz interpelował do Marszałka Województwa Wielkopolskiego już na początku 2019 roku. W odpowiedzi ówczesna członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pani Marzena Wodzińska odpisała m.in.: „Jestem przekonana, że modernizacja Pracowni Cytostatyków Szpitala Specjalistycznego w Pile to potrzebna inwestycja”.

– Jesteśmy w miejscu, w którym apelujemy do radnych Województwa Wielkopolskiego, zwłaszcza do radnych z okręgu pilskiego, aby poparli poprawkę budżetową zgłoszoną przez klub Prawa i Sprawiedliwości, polegającą na wpisaniu do budżetu województwa wielkookiego wsparcia Szpitala Specjalistycznego w Pile kwotą 1,7 mln złotych na modernizację Pracowni Cystostatyków. To jest kolejny element w szeregu działań walki z chorobami nowotworowymi w północnej Wielkopolsce. Jak Państwo wiecie zdrowie nie ma barw politycznych, a choroby są chyba najbardziej demokratyczną sprawą. Mogą dotknąć każdego – nie ważne, jakie ma kto poglądy, przekonania czy sympatie. Dlatego musimy zrobić wszystko co możliwe, aby unowocześniać służbę zdrowia. Nasz poprawka wpisuje się w walkę z chorobami nowotworowymi, które tak mocno są obecne w naszej rzeczywistości. Sesja budżetowa już w poniedziałek i mam nadzieję, że przekonamy tych radnych o poparcie naszej poprawki. Możecie Państwo do radnych wysłać maila prosząc, aby przychylili się do naszego wniosku – apeluje Adam Bogrycewicz, radny PiS w sejmiku.

Jako źródło finansowania tej poprawki radny Bogrycewicz  wskazuje wynagrodzenia w Urzędzie Marszałkowskim. W projekcie budżetu jest dynamika wzrostu na poziomie  106,10  %, a więc powyżej  inflacji.  Kwotowy wzrost rok do roku planowany jest o  3 106 756  zł,  z 50 912 314 zł do 54 019 070 zł. Propozycja jest taka, aby pozostawić na wzrost wynagrodzeń 1 406 756 zł, a 1 700 000 zł przeznaczyć na modernizację Pracowni Cytostatyków. Kiedy wielu urzędników pracuje zdalnie, spraw załatwia się mniej, niż przed COVID radni PISu uważają, że można pozostawić na podwyżki dla urzędników 1,4 mln zł w 2021 roku.

W swoim wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka, dyrektor szpitala Wojciech Szafrański wskazywał na konieczność modernizacji Pracowni Cytostatyków, która spowodowana jest m.in. modernizacją oddziału chemioterapii. Zwiększenie liczby pacjentów onkologicznych pociąga za sobą zwiększenie ilości podawanych leków cytostatycznych. Modernizacja to wyjście naprzeciw wytycznym Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, który oczekuje, że Apteka i Pracownia będą przystosowane do wykonywania znacznej ilości różnych  cytostatyków,  tak  niezbędnych w walce z chorobami nowotworowymi, które są bolączką dzisiejszego świata. Potrzebna jest pracownia, która będzie mogła sprostać wymaganiom WHO, dająca gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników Apteki i bezpieczeństwa podawania leków cytostatycznych nowej generacji.

– Szpital musi dostosowywać swoją infrastrukturę do wymogów, które się pojawiają na rynku oraz do planów bieżących i przyszłych. Teraz konieczna jest modernizacja Apteki i Pracowni Cytostatyków. Deklaracje finansowe składane kiedyś przez polityków, samorządowców przed Ośrodkiem Radioterapii nie wzięły się z byle czego tylko z wyliczenia potrzeb szpitala. Dlatego bardzo bym prosił o wsparcie tej inicjatywy z modernizacją oraz wsparcia innych potrzeb pilskiego szpitala. Niedawno także miasto Piła wsparło finansowo zakup potrzebnego nam sprzętu.  Liczę na inne samorządy i współpracę ponadregionalną. Aby to były sygnały zrozumienia, że zdrowie dla człowieka jest najważniejsze – mówi Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.

– Jako specjalista onkologii pracujący od 16 lat muszę powiedzieć, że na świecie mówi się, że nie ma miejsca dla solistów w onkologii. Żaden najlepszy lekarz czy maszyna sama pacjentowi nie zapewni dobrego standardu. Standardem od nawet 30 lat na świecie jest oparcie o zespoły wielodyscyplinarne. Tutaj dzięki zasługom Urzędu Marszałkowskiego mamy od roku w Pile nowoczesną filię Wielkopolskiego Centrum Onkologii – Zakład Radioterapii. Natomiast nowoczesna Pracownia Cytostatyków to jedna z podstaw leczenia onkologicznego, a nowoczesna apteka jest sercem każdego szpitala – dodaje lek. med Piotr Martenka, Zakład Radioterapii IV w Pile – Filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Modernizacja polegałaby m.in. na modernizacji pomieszczeń i klimatyzacji, jak również zakupie komór laminarnych. Po kontroli WIF za priorytet uznano także stworzenie i wyposażenie Pracowni Receptury Leku Jałowego oraz modernizację Pracowni Receptury Standardowej.

(SE)

 

apel_do_radnych1_01

apel_do_radnych1_09 apel_do_radnych1_02 apel_do_radnych1_03 apel_do_radnych1_04 apel_do_radnych1_05 apel_do_radnych1_06 apel_do_radnych1_07 apel_do_radnych1_08