Apel Prezydenta Piły ws. zmian w ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy

apel_prezydenta_2

 

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Piły, która jest dokumentem wytyczającym kierunki zmian w mieście na najbliższe 20 lat. Jednym z jej elementów są starania o zrównanie rangi naszego miasta z 65 największymi miastami Polski posiadającymi status powiatu grodzkiego. Realizacja tego postulatu dałaby możliwość szybszego rozwoju i przyniosłaby dodatkowe korzyści zarówno Pile, jak i pozostałym gminom wchodzącym w skład powiatu pilskiego. Ustawa umożliwiająca taką zmianę jest aktualnie procedowana w polskim parlamencie.

Zmiana przedmiotowej ustawy byłaby ogromną szansą dla Piły, aby móc realnie wpływać na rozwój miasta w każdej dziedzinie jego życia, scalając jednocześnie instytucje i przepływ środków finansowych. W żaden sposób nie zmieni natomiast dotychczasowej współpracy z gminami ościennymi w zakresie realizowania inwestycji czy wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych.

Mając na uwadze ogromne korzyści płynące dla miasta, przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące stworzenia możliwości powołania miasta na prawach powiatu w granicach administracyjnych Piły:

1. Zmiana ustawy otworzy tylko drzwi do dalszych prac: konsultacji, przygotowania propozycji zmian. Jak długotrwały i czasochłonny jest to proces świadczyć może doświadczenie Inowrocławia, który od kilkunastu lat zabiega o uzyskanie statusu miasta na prawach powiatu czy też Wałbrzycha, który będąc powiatem grodzkim zrzekł się swojej „grodzkości”, a już rok później chciał utracone prawa odzyskać. Jednak odwrócenie tego procesu, tj. przywrócenie statusu miasta na prawach powiatu, trwało w tym przypadku niemal dziesięć lat.

2. Powstanie powiatu grodzkiego w Pile nie oznacza likwidacji powiatu pilskiego. Powiat ziemski będzie nadal wypełniał swoje funkcje w pozostałych gminach wchodzących w jego skład z siedzibą w Pile.

3. Obowiązki obecnego powiatu realizowane na terenie Piły przejmie na siebie miasto: utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych, instytucji z zakresu pomocy społecznej, urzędu pracy, służb, inspekcji, straży czy instytucji kultury itd. Spójny system zarządzania i finansowania wskazanych sfer sektora publicznego da szansę szybszego rozwoju i stworzenia bardziej spójnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej czy zdrowotnej oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańców.

4. Jako powiat grodzki Piła będzie miała znacznie wyższe dochody oraz większe możliwości pozyskiwania środków krajowych i unijnych, w tym niedostępnych w obecnym systemie administracyjnym. Np. w ramach tzw. „schetynówek” będziemy mogli korzystać z dwóch projektów rocznie, a nie jednego jak obecnie. Oznacza to dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na drogi lokalne. Powiat Pilski natomiast otrzymywać będzie z budżetu państwa zwiększoną w stosunku do obecnej pulę pieniędzy w ramach subwencji wyrównawczej. W konsekwencji więc łączna pula środków będąca w dyspozycji obu samorządów będzie zdecydowanie większa od posiadanych w obecnym układzie administracyjnym, co będzie miało pozytywny skutek dla całego „regionu pilskiego”.

5. Obsługa mieszkańców będzie sprawniejsza. Formalności urzędowych (takich, jak uzyskanie pozwolenia na budowę, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itd.) będzie można dokonać w jednej placówce. Wszystkie drogi, chodniki i ścieżki rowerowe będą pod jednym zarządem – miasta Piły, pozwoli to zachować jeden standard utrzymania i ich budowy. Obecnie na terenie miasta drogi są we władaniu czterech (!) właścicieli.

6. Ustanowienie powiatu grodzkiego stworzy możliwość przekazania pilskiego Szpitala Specjalistycznego pod zarząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz korzystniejszego finansowania i zarządzania powiatowym szpitalem w Wyrzysku.

Piła chce dołączyć do grona 46 byłych miast wojewódzkich, które 15 lat temu wybrały status miasta na prawach powiatu. Ich szybszy rozwój i dostęp do środków zarezerwowanych dla tej kategorii miast potwierdza słuszność wieloletnich dążeń władz miasta do zarządzania nim w sposób całościowy i spójny, mając na celu stworzenie w Pile silnego ośrodka pełniącego funkcję centrum (lidera) Północnej Wielkopolski. Projekt ustawy złożony przez senatorów RP, w tym naszego pilskiego senatora Mieczysława Augustyna otworzy nam drzwi do takiej zmiany. Od nas będzie zależało, jak wykorzystamy daną nam po wielu latach szansę. Dzisiaj wiemy również, że nie będziemy jedynym miastem, które zamierza skorzystać z dobrodziejstwa ustawy. Po uchwaleniu ustawy wniosek do Rady Ministrów zamierza bowiem złożyć również samorząd miasta Inowrocław, od wielu lat starający się o taką zmianę.

Piła, 22 września 2015 r.

dr inż. Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły
Rafał Zdzierela, Przewodniczący Rady Miasta Piły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *