Nowa dyrektor Wydziału Oświaty

Nowa_dyrektor_Oswiaty

Łucja Zielińska została nowym dyrektorem Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile. Starosta pilski Eligiusz Komarowski 23 czerwca br. podpisał z nią umowę o pracę.

Łucja Zielińska ukończyła wyższe studia magisterskie w Instytucie Budowy Maszyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, w zakresie technologii maszyn, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Ponadto ukończyła liczne studia podyplomowe, w tym z zakresu: aktualizacji wiedzy dla nauczycieli przedmiotów mechanicznych, kształtowania umiejętności skutecznego nauczania w szkolnictwie zawodowym, samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, andragogiki, doradcy zawodowego. Ponadto Łucja Zielińska jest edukatorem MEN, rzeczoznawcą, ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli, promotorem zmian MEN, autorem publikacji dotyczących skutecznych metod nauczania oraz projektu edukacyjnego.

Wiedza nabyta w systematycznym dokształcaniu się również na szkoleniach i w ramach projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej poparta jest także doświadczeniem zawodowym nauczyciela oraz dyrektora zespołu placówek oświatowych. Łucja Zielińska spełniała wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i w ocenie komisji rekrutacyjnej była odpowiednim kandydatem na stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

Łucja Zielińska od 1998 roku była dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji. W związku z awansem, 22 czerwca br., Zarząd Powiatu w Pile podjął uchwałę w sprawie odwołania jej z tego stanowiska. Ponadto Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Romanowi Minockiemu.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *