Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ruszyla_kwalifikacja

Od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r. na terenie województwa wielkopolskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów,
a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

W dniu 15 stycznia 2016 r. wojewoda wielkopolski ogłosił w drodze obwieszczenia kwalifikację wojskową na obszarze województwa. Obwieszczenia zostały wywieszone w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce obowiązanych jest około 20 tys. mężczyzn rocznika podstawowego (1997) i 1,8 tys. osób z roczników starszych (1992-1996) oraz ponad 500 kobiet.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.

Do realizacji tego zadania, zarządzeniem wojewody wielkopolskiego powołano 37 Powiatowych oraz 1 Wojewódzką Komisję Lekarską.

Tomasz Stube
rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *