Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi organizowany jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Kampania ma charakter edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów jest uświadomienie i poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie w obowiązującym porządku prawnym przysługują osobom pokrzywdzonym.

W dniach od 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki interdyscyplinarnej współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10: 00 do 18: 00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów. Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie Wielkopolski jest:

Fundacja „Dziecko w Centrum”
Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań
tel. (61) 663-40-90, 666-513-313
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy.

Bezpłatne dyżury będą pełnione na Terenie Wielkopolskiej Rady Adwokackiej
w dniu 27 lutego 2015 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w Kancelarii Adwokackiej dyżur pełnić będzie – adw. Olga Wiśniewska – Huszek, ul. Bydgoska 33/3B, tel. 604-790-536

W Prokuraturze Rejonowej w Pile przy ul. Andersa 10
w dniach od 23 do 27 lutego 2015 r. w godzinach urzędowania jednostki, tj. od 8:00 do 15:00 dyżury pełnić będą prokuratorzy, którzy bezpłatnie będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W Sądzie Rejonowym w Pile, przy al. Powstańców Wielkopolskich 79
w dniach od 23 do 27 lutego 2015 r. w godzinach od 09:00 do 13:00 dyżury pełnić będą kuratorzy. Informacja w sprawach dotyczących osób dorosłych pokój 214 – sekretariat, w sprawach dotyczących rodziny i dzieci pokój 202 – sekretariat.

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile będą dyżurowali funkcjonariusze pilskiej komendy w terminach
– w dniach od 23 do 27 lutego 2015 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
– w dniu 28 lutego 2015 r. w godzinach od 10:00 do 13:00
W celu uzyskania porady osoba zainteresowana powinna zgłosić się w biurze przepustek, która mieści się w wejściu głównym Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6778,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html

(SE)

tydzien_pomocy_osobom_pokrzywdzonym10

tydzien_pomocy_osobom_pokrzywdzonym11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *