Dłuższy konkurs fotograficzny

Dluzszy_konkurs_fotograficzny

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przedłuża czas trwania konkursu z okazji 90-lecia Lasów Państwowych pn. „Leśne fotografie”. Na zdjęcia oczekujemy do 17 sierpnia 2014 roku.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z lasem: pokazujące piękno krajobrazu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków, uroki wędrówek po lesie, pracę w lesie itp. Zdjęcia powinny być wykonane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Organizator konkursu przewidział nagrody rzeczowe dla autorów zdjęć nagrodzonych I, II i III miejscem w konkursie. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu nastąpi w czasie finału Leśnego Rajdu Rowerowego.

Regulamin konkursu fotograficznego z okazji 90-lecia Lasów Państwowych pn. „Leśne fotografie”

1. Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła, tel. 0-67-212-48-44.

2. Konkurs ma charakter otwarty, z wyłączeniem pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile – nadleśnictw i biura RDLP w Pile.

3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z lasem: pokazujące piękno krajobrazu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków, uroki wędrówek po lesie, pracę w lesie itp. Zdjęcia powinny być wykonane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

4. Uczestnik konkursu może zgłosić dwa zdjęcia. Fotografie powinny być wysokiej jakości w formacie JPG o rozmiarach minimum 4000×3000 pikseli (od 300 dpi). Zdjęcia należy dostarczyć w wersji elektronicznej wysyłając na adres: rzecznik@pila.lasy.gov.pl

5. Do prac należy załączyć samodzielnie przygotowaną kartę zgłoszeniową z następującymi danymi: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz wykaz nadesłanych prac. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do konkursu.

6. Na konkurs nie można nadsyłać zdjęć, które były już publikowane w czasopismach, internecie, prezentowane na wystawach.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

8. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

9. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez Dyrektora RDLP w Pile. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu nastąpi w czasie finału Leśnego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się 6 września 2014 r. w Złotowie.

10. Organizator konkursu przewidział nagrody rzeczowe dla autorów zdjęć nagrodzonych I, II i III miejscem w konkursie.

11. Wybrane przez organizatora konkursu fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej RDLP w Pile. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego korzystania ze zdjęć przesłanych na konkurs np. w wydawanych albumach, folderach, kalendarzach itp.

12. Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Grażyna Wolska
rzecznik prasowy
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Pile