I sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku IX kadencji za nami

6 maja odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku kadencji 2024-2029. Podczas obrad nowo wybrani Radni Gminy Wyrzysk oraz Burmistrz Marcin Piszczek złożyli ślubowanie. Przewodniczącym Rady Miejskiej został pan Piotr Kuna, a Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali panowie Dariusz Wachowiacz i Stefan Wełniak.

 

Podczas sesji wybrano członków komisji stałych:

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Jacek Kornacki – Przewodniczący
 2. Katarzyna Winiecka-Pawlak – Z-ca Przewodniczącego
 3. Tomasz Bogdański – członek
 4. Mateusz Jaremko – członek

 

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Katarzyna Winiecka-Pawlak – Przewodnicząca
 2. Filip Perliński – Z-ca Przewodniczącej
 3. Klaudia Kowalska – członek
 4. Stefan Wełniak – członek

 

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 1. Monika Napierała-Hoppe – Przewodnicząca
 2. Maciej Sury – Z-ca Przewodniczącej
 3. Tomasz Mela – członek
 4. Dariusz Wachowiacz – członek

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Joanna Banach – Przewodnicząca
 2. Leszek Malczewski- Z-ca Przewodniczącej
 3. Piotr Kuna – członek
 4. Leszek Matuszewski – członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Tomasz Mela – Przewodniczący
 2. Leszek Matuszewski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Klaudia Kowalska – członek
 4. Monika Napierała-Hoppe – członek

 

Wszystkim radnym gratulujemy i życzymy wspólnej pracy na rzecz rozwoju Gminy Wyrzysk.

 

Urząd Miejski w Wyrzysku