Maszty tylko w zgodzie z prawem i interesem pilan

W związku z informacjami, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, na temat projektu budowy na Koszycach stacji bazowej telefonii komórkowej informujemy, że gmina Piła w trybie przewidzianym przepisami sprzeciwiła się tej inwestycji, jako nie akceptowanej przez mieszkańców tej części miasta. Podkreślamy jednocześnie, że władze Piły mają świadomość konieczności rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej – zgodnie z poziomem jakości usług oczekiwanych przez mieszkańców – jednak z zastrzeżeniem, że lokowanie inwestycji poprzedzone będzie właściwie przeprowadzoną analizą uwarunkowań społecznych, środowiskowych i prawnych.

Historia projektu budowy stacji bazowej na Koszycach

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej na Koszycach, wpłynął do Starostwa Powiatowego w Pile w październiku 2020 roku.

Starosta pilski zawiadomił gminę Piła o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę kontrowersyjnej inwestycji. Zawiadomienie wpłynęło do Urzędu Miasta 21 grudnia.

28 grudnia zastępca prezydenta Piły Beata Dudzińska, wystosowała sprzeciw gminy Piła przeciwko budowie masztu na Koszycach, bowiem proponowana inwestycja może mieć negatywny wpływ na sąsiednie działki zabudowy mieszkaniowej.

UM Piły

maszty_tylko_w_zgodzie

maszty_tylko_w_zgodzie_02 maszty_tylko_w_zgodzie_03 maszty_tylko_w_zgodzie_04 maszty_tylko_w_zgodzie_05