Pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Miasta i Gminy Kaczory

2 maja odbyła się I Sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory kadencji 2024-2029. Pierwszą sesję nowej Rady otworzyła Radna Seniorka Arleta Bochyńska.W czasie obrad nowo wybrani Radni oraz Burmistrz złożyli ślubowanie.

 

Następnie wybrano Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Marta Woźniak-Hoffman – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kaczory (otrzymała 15 na 15 głosów), Agnieszka Niewęgłowska (otrzymała 15 na 15 głosów) oraz Tomasz Piosik (otrzymał 15 na 15 glosów) – Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Kaczory.

 

Poszerzono również porządek obrad o wybranie członków komisji stałych:

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – Justyna Martenka

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Oleszczyk

Członek Komisji – Konrad Mohr

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

Przewodniczący Komisji – Katarzyna Ratka

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Arleta Bochyńska

Członek Komisji – Irena Radka

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący Komisji – Arleta Bochyńska

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dorota Hutek

Członek Komisji – Katarzyna Ratka

Członek Komisji – Patryk Siekiera

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu:

Przewodniczący Komisji – Aleksandra Oleszczyk

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Halina Sarnowska-Nowak

Członek Komisji – Tomasz Piosik

Członek Komisji – Justyna Martenka

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

Przewodniczący Komisji – Konrad Mohr

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Irena Radka

Członek Komisji – Agnieszka Niewęgłowska

Członek Komisji – Patryk Siekiera

 

Urząd Miasta i Gminy w Kaczorach