Pierwsza sesja rady powiatu pilskiego za nami – wybrano nowe władze powiatu!

Za nami inauguracyjne posiedzenie nowej  Rady Powiatu w Pile, w której będzie rządzić Koalicja złożona z radnych Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. 7 maja 2024 r. na pierwszej sesji VII kadencji samorządowcy złożyli uroczyste ślubowanie i wybrali w tajnym głosowaniu nową  przewodniczącą oraz jej zastępców. Przysięgę złożył również nowy wybrany w tajnym głosowaniu Starosta oraz Zarząd Powiatu Pilskiego. Obradom przewodniczył w pierwszej części najstarszy wiekiem radny Włodzimierz Bystrzycki z Porozumienia Samorządowego.

 

Bez niespodzianek podczas I Sesji Rady Powiatu w Pile. Kilka dni temu powołano Koalicję, która będzie rządziła w powiecie pilskim, w skład której weszli: Koalicja Obywatelską i Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe). Według ustaleń koalicjantów kandydatem na starostę został Rafał Zdzierela reprezentujący KKW KO, którego Rada wybrała na tę funkcję. Nowy starosta otrzymał następującą liczbę głosów: 17 „za”, 6 przeciw i 2 wstrzymujące. Nowy Starosta będzie zarabiać 20.640 zł brutto.

 

Wicestarostą został wybrany Stefan Kowal, reprezentujący KKW TD z poparciem 17 radnych, 8 było przeciwnych. Etatowym Członkiem zarządu wybrano Kazimierza Sulimę, który uzyskał poparcie 16 radnych, 8 przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Ponadto do zarządu powiatu weszła Daria Lubońska, która otrzymała 18 głosów „za”, 6 przeciw, 1 głos wstrzymujący oraz Marek Makowski 15 głosów „za”, 9 było przeciw.

 

Na przewodniczącą Rady Powiatu Pilskiego wybrano Małgorzatę Karwacką z Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowało 21 radnych, a 4 radnych było przeciwnych. Na jej zastępców wybrano Pawła Kądzielę, reprezentującego Trzecią Drogę, który otrzymał 13 głosów poparcia, 3 przeciw oraz Grzegorza Wądołowskiego z KO, na którego zagłosowało 17 radnych, 2 przeciw. Poparcia nie otrzymała Magdalena Porzucek, za którą było tylko 9 radnych.

 

Radni Rady Powiatu w Pile VII kadencja

 

Koalicja Obywatelska

Maria Augustyn, Marcin Borowicz, Stanisław Dąbek, Paweł Jarczak, Małgorzata Karwacka, Maciej Kazek, Katarzyna Papieska (Przewodnicząca Klubu), Grażyna Sobieraj, Michał Śron, Grzegorz Wądołowski, Rafał Zdzierela

 

Porozumienie Samorządowe

Włodzimierz Bystrzycki, Dariusz Chrobak, Eligiusz Komarowski (Przewodniczący Klubu), Iwona Schulz, Krzysztof Stepnowski, Kazimierz Wasiak

 

Prawo i Sprawiedliwość

Zdzisława Bosak-Kawa , Piotr Holc, Arkadiusz Kubich, Magdalena Porzucek (Przewodnicząca Klubu)

 

Trzecia Droga

Paweł Kądziela (Przewodniczący Klubu), Stefan Kowal, Daria Lubońska

 

Radny niezależny

Marek Kamiński

 

Radni oraz nowe władze w powiecie po pierwszej sesji deklarują współpracę ponad podziałami. Czas pokaże, jaki będzie efekt tych obietnic.

 

(SE)