Piła. 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

233 lata temu, 3 maja 1791 roku podczas Sejmu Wielkiego została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Z tej okazji 3 maja przedstawiciele władz administracji samorządowej, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, stowarzyszeń złożyli wieńce pod pomnikiem Stanisława Staszica w Pile. Wydarzenie uświetniło przemówienie prezydent elekta Piły Beaty Dudzińskiej.

 

Ustawa Rządowa z 3 Maja 1791 roku była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie – po Stanach Zjednoczonych – konstytucją. Uchwalona przez Sejm Czteroletni miała zapewnić Polsce niezależność oraz umożliwić rozwój polityczny, społeczny i gospodarczy. Choć obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była ogromnym osiągnięciem narodu polskiego. Konstytucja 3 Maja wprowadziła w Polsce trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 3 maja nie zawsze był dniem wolnym od pracy! Władze komunistyczne w 1951 zniosły obchody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. W czasach PRL był to normalny dzień pracy! Święto obchodziła natomiast opozycja, narażając się w ten sposób na represje ze strony aparatu komunistycznego. Dopiero w 1990 roku na mocy ustawy przywrócono Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 

(SE)