Pilscy Działkowcy z dofinansowaniem od Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z ul. Paderewskiego w Pile od lat bezskutecznie próbowali pozyskać środki na odnowę istniejących na ich terenie rowów melioracyjnych. Dziś dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego to marzenie udaje się zrealizować.

7 sierpnia, Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyjechał na Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica w Pile z umowami na dofinansowanie dla 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W sumie Działkowcy otrzymali ponad 35 tys. złotych dofinansowania z konkursu „Błękitno-zielone Inicjatywy dla Wielkopolski”, który był organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Za pozyskane środki zostanie przeprowadzona renowacja rowów odwadniających polegająca na koszeniu skarp wraz z wygrabieniem, koszeniu dna wraz z wygrabieniem odcinkowym i odmuleniu dna cieków w celu zapewnienia ich drożności.

– Cieszę się, że to właśnie ROD z Północnej Wielkopolski, z Piły zgłosiły projekt tak ważny z punktu widzenia środowiska. Rowy melioracyjne zatrzymują wodę, a w razie potrzeby pomagają odprowadzić jej nadmiar – mówi Jacek Bogusławski.

Przy podpisywaniu umów byli obecni Senator Adam Szejnfeld, Mirosława Rutkowska-Krupka, Radna Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Piotr Głowski i Prezes Okręgu Pilskiego Polskiego Związku Działkowców.

ROD im. M. Drzymały – 4 200 złotych,
ROD „Nafta” – 4 200 złotych,
ROD „Za Parkiem” – 7 720 złotych,
ROD „Jedność” – 9 100 złotych,
ROD im. St. Staszica – 1 610 złotych,
ROD im. Sz. Pieniążka – 2 520 złotych,
ROD im. J. Kusocińskiego – 1 820 złotych,
ROD „Wypoczynek” – 700 złotych,
ROD „Belferek” – 1 330 złotych,
ROD „Pod Lipami” – 700 złotych,
ROD „Przemysłówka” – 1 896 złotych.

Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski to projekt, dzięki któremu dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie ochrony i wzmacniania przyrody oraz naturalnych  jej procesów. Zanieczyszczenie powietrza, niedobór lub nadmiar wody, miejskie wyspy ciepła, utrata naturalnych siedlisk to jedne z wielu wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Formą łagodzenia zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak zielone dachy i fasady czy systemy zrównoważonej gospodarki  deszczówką, które przynoszą korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Poprzez nowy program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” Samorząd Województwa chce przywrócić równowagę przyrodniczą oraz poprawiać mikroklimat poprzez zachęcenie do tworzenia błękitno – zielonej infrastruktury.

red

pilscy_dzialkowcy1_01

pilscy_dzialkowcy1_09 pilscy_dzialkowcy1_02 pilscy_dzialkowcy1_03 pilscy_dzialkowcy1_04 pilscy_dzialkowcy1_05 pilscy_dzialkowcy1_06 pilscy_dzialkowcy1_07 pilscy_dzialkowcy1_08