Podsumowanie konkursów prozdrowotnych

5 czerwca w Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyło się spotkanie z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych podczas, którego podsumowano dwa konkursy: „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” oraz „STOP Dopalaczom!”

konkurs_pila
W spotkaniu uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile – Danuta Kmieciak, Komendant Powiatowy Policji w Pile – mł. insp. Beata Różniak – Krzeszewska oraz Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – Ewa Hołubiec. Głównym celem projektu było uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka.

Wojewódzki konkurs pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną adresowany był do uczniów klas V szkół podstawowych powiatu pilskiego. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu graffiti związanego tematycznie z pozytywnymi aspektami niepalenia lub negatywnymi skutkami palenia tytoniu.

Na etap powiatowy konkursu nadesłano 16 prac z 14 szkół podstawowych. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów oraz przyznano jedno wyróżnienie.
I miejsce zajął Tomasz Satro z Zespołu Szkół w Starej Łubiance, II miejsce przyznano Annie Ostrowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile, III miejsce zajęła Weronika Ignacy ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej, wyróżnienie otrzymała Zuzanna Wątroba ze Szkoły Podstawowej w Ujściu.

Powiatowy konkurs pt. „STOP Dopalaczom!” współorganizowany był przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Pile, Komendę Powiatową Policji w Pile oraz Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Uczniowie szkół gimnazjalnych mieli
za zadanie napisać pracę pt. „Gdybym był…”. Gimnazjaliści mogli wcielić się w osobę, decydującą w sprawach państwa, województwa, powiatu itp. lub słynną osobę stanowiącą autorytet dla innych, która ma przedstawić swoje propozycje zmian w zakresie polityki przeciwdziałania uzależnieniu od substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy.

Na etap powiatowy wpłynęło 10 prac z 6 szkół gimnazjalnych powiatu pilskiego. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów oraz przyznano dwa wyróżnienia.
I miejsce w konkursie zajęła Krystyna Tyczkowska z Gimnazjum w Ujściu, II miejsce przyznano Agnieszce Andrzejczak z Gimnazjum w Osieku nad Notecią, III miejsce otrzymała Marcelina Felcyn z Gimnazjum w Wysokiej. Wyróżnienia przyznano Weronice Jagła
z Gimnazjum w Osieku nad Notecią oraz Oliwii Romanów z Gimnazjum w Kaczorach.

Foto:
1. I miejsce Tomasz Satro
2. II miejsce Anna Ostrowska
3. III miejsce Weronika Ignacy
4. Wyróżnienie Zuzanna Wątroba

red