Postępy w budowie ośrodka radioterapii w Pile

Jeszcze w kwietniu b.r. w tym miejscu znajdował się jedynie głeboki wykop, a dzisiaj budynek ma już pierwsze piętro.

Przypomnijmy, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły w latach 2016-2017 na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile” została zabezpieczona kwota 1 632 402 zł. W dniu 6 kwietnia 2016 r. Gmina Piła i Wielkopolskie Centrum Onkologii zawarły umowę dotacji celowej w wysokości do 816 201 zł, w ramach której zostanie dofinansowane wykonanie robót budowlanych w 2016 r. oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana na podstawie odrębnej umowy w 2017 r. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” w latach 2016-2017 zabezpieczono 35 239 603  zł.

W dwukondygnacyjnym budynku Ośrodka Radioterapii w Pile na powierzchni 2823 m2 będą się znajdować m.in.: dwa bunkry dla akceleratorów wysokoenergetycznych, pomieszczenia symulatora i tomografu komputerowego, pracownia mammograficzna, gabinet ultrasonograficzny, gabinety lekarskie i zabiegowe, sala do telekonferencji (umożliwiająca zdalne konsultacje interdyscyplinarne) a także hostel dla pacjentów i gości, liczący 10 dwuosobowych pokoi. Przy budynku powstaną 43 miejsca postojowe. Przewiduje się, że Ośrodek będzie obsługiwał ok. 120-160 pacjentów dziennie. Planowane świadczenia Ośrodka obejmować będą procedury radioterapii onkologicznej, poradnictwo onkologiczne oraz szeroko rozumianą profilaktykę nowotworów złośliwych. Planowane jest również utworzenie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile oddziału onkologii na 22 łóżka, połączonego z Ośrodkiem zamkniętym łącznikiem. Wykonanie dokumentacji projektowej oddziału zostało również sfinansowane przez Gminę Piła.

WRiFE Urzędu Miasta, J. Oburota

postepy_w_budowie_osrodka_radioterapii01

postepy_w_budowie_osrodka_radioterapii02