Przewozy ADR bez odpowiednich gaśnic

Inspektorzy z Piły odkryli przewozy materiałów niebezpiecznych, które nie były wyposażone w wymagane w umowie ADR gaśnice.

 

Inspektorzy z pilskiego oddziału wielkopolskiej inspekcji kontrolowali 3 kwietnia przy drodze krajowej numer 10 przewozy materiałów niebezpiecznych. Podczas tych działań wykryli niedopełnienie obowiązków przez przewoźników, które wynikały z międzynarodowej umowy ADR. Pierwszy z ukaranych przewoźników przewoził nawóz na bazie azotanu amonu  oznaczony kodem UN 2067 o masie 12,200 kg.

 

Natomiast kolejny kierowca poruszał się pojazdem członowym złożonym z ciągnika siodłowego oraz cysterny. Pojazd był pusty, nieczyszczony, a ostatnim załadowanym ładunkiem był gaz ziemny schłodzony i skroplony o kodzie UN 1972.

 

W obu przypadkach pojazdy nie były wyposażone w odpowiednie gaśnice, które wymagane są w umowie ADR. Okazane inspektorom gaśnice nie miały ważnej legalizacji. W stosunku do przewoźników inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu