Wydłużony czas na propozycje do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego

Do końca kwietnia br. pilanie mogli zgłaszać swoje propozycje do  kolejnej edycji Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak się okazało po analizie złożonych wniosków mieszkańcy osiedli Gładyszewo i Motylewo nie złożyli jeszcze swoich propozycji. Z tego powodu prezydent Piły Beata Dudzińska postanowiła przedłużyć etap naboru wniosków o trzy tygodnie do 19 maja.

 

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne i modernizacyjne. Propozycje zadań powinny dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, musi charakteryzować je trwały cel publiczny. Proponowane przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Maksymalny koszt pojedynczego zadania to 300 000 złotych.

 

– Ponownie zachęcamy wszystkich mieszkańców Piły, aby zgłaszali do 19 maja swoje propozycje do PBO na rok 2025. A głosowanie odbędzie się w dniach 22 lipca – 8 września. Te przesunięcia spełnią też wnioski mieszkańców, by głosowanie odbywało się również w trakcie roku szkolnego  Na ten moment do Urzędu dotarło 57 wniosków w trybie elektronicznym przez portal konsultacyjny www.konsultacjespoleczne.pila.pl a także 12 wniosków  złożonych papierowo, przez wniosek tradycyjny.  Jakie propozycje zgłaszają mieszkańcy? To szeroka gama pomysłów, zbliżona do tego, co pojawiało się w poprzednich latach. Mamy m.in. projekty związane z budową parkingów, remontów chodników, siłowni zewnętrznej, wybiegu dla psów, terenów zielonych, rozbudowa sieci pilskich defibrylatorów – mówi  Bartosz Mirowski, koordynator Pilskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Aby skutecznie zgłosić projekt  należy wypełnić formularz, dostępny na nowym portalu konsultacyjnym dostępnym na www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Wcześniej – przed zgłoszeniem projektu – należy na portalu założyć konto. Czynność ta pozwoli na bieżący kontakt pomysłodawców z urzędnikami, a ci pierwsi będą na każdym etapie informowani o czynnościach podejmowanych z projektem. Zgłoszenia są również możliwe w sposób tradycyjny – pobranie, i wypełnienie wniosku papierowego. Wypełniony formularz można przekazać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64–920 Piła lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.

 

Nowy harmonogram przedstawia się następująco:

 

– zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego – od 11 marca 2024 r. do 19 maja 2024 r.,

 

– analiza i weryfikacja zgłoszonych zadań przez Zespół Opiniujący – od 20 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.,

 

– głosowanie mieszkańców – od 22 lipca 2024 r. do 8 września br.

 

Sebastian Daukszewicz