Dorota Urbańska nie była tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa!

W marcu tego roku media informowały o tym, że w zasobach IPN znajduje się teczka personalna współpracownika Służby Bezpieczeństwa Doroty Urbańskiej i jej teczka pracy. Radna Rady Miasta Piły na każdym etapie zaprzeczała, mówiąc publicznie, że nigdy niczego nie podpisywała. Jak się okazało, jest to prawda, o czym poinformowała media na konferencji prasowej, która odbyła się 14 września.

– W marcu 2018 roku na Sesji Rady Miasta Piły zobowiązałam się, że wyjaśnię jak najszybciej sprawę obecności mojej na liście współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Złożyłam wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu, aby zapoznać się z zawartością teczek. Dziś mogę Państwu pokazać, że jestem w posiadaniu kopi dwóch teczek oraz otrzymałam dokument, który nazywa się „Informacja o Osobie z komputerowego zbioru danych byłej Służby Bezpieczeństwa (ZSKO)”. W tej informacji czytamy: ,,Była Rejestrowana przez WUSW Piła Wydz. III pod numerem PI009602. Tajny Współpracownik. Data 26.10.89r.zdjęto z ewidencji, powód: Odmowa Współpracy. Materiały archiwalne numer 3040/1 złożono w: WUSW Piła Pion C”– mówi radna Dorota Urbańska. -Teraz mogę z czystym sumieniem potwierdzić, o czym mówiłam podczas marcowej sesji, że nie byłam tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Pokazuje Państwu też wykaz osób występujących w doniesieniach (teczka pracy, w której jest pusta strona przyp. red.) – chodzi o osoby, na które mogłam donosić. Dokumenty, które prezentuje świadczą o mojej niewinności. Przy okazji dziękuję tym osobom, które nigdy nie zwątpiły w moje sumienie. A co do osób które zwątpiły – myślę że zaprezentowane materiały pozwolą ich wątpliwości rozwiać – puentuje radna Urbańska.

Radna Dorota Urbańska nie zamierza wyciągać konsekwencji wobec osób, które publicznie mówiły o tym, że była współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Natomiast wiemy, że samopoczucie radnej w tamtym czasie było fatalne.

Sebastian Daukszewicz

dorota_urbanska_nie_bylai01

dorota_urbanska_nie_bylai02 dorota_urbanska_nie_bylai03 dorota_urbanska_nie_bylai04 dorota_urbanska_nie_bylai05