„Odnowi oblicze ziemi”. III Orszak Trzech Króli w Pile

6 stycznia Kościół katolicki obchodził uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Tego dnia Piła ponownie przywitała Mędrców ze Wschodu. W trzecim miejskim Orszaku Trzech Króli udział wzięły setki mieszkańców. Były kolorowe stroje, przebrania, radość i śpiew. W tym roku, z okazji 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Jana Pawła II, odbyły się pochody pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi!”.

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy (trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper – kadzidło, symbol boskości, Melchior – złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar – mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci.

Mędrców lub magów ze Wschodu, w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w.; w XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są do dziś w Kolonii (Niemcy).

Od Trzech Króli rozpoczyna się karnawał, którego zakończeniem są ostatki – wtorek przed Środą Popielcową rozpoczynającą Wielki Post.

Zgodnie z tradycją na ulicach wielu miejscowości w Polsce również i na świecie 6 stycznia odbyły się uliczne jasełka, które przypomną historię narodzin Chrystusa, a towarzyszą im pochód, któremu przewodzą będą Trzej Królowie zmierzający do stajenki, by oddać pokłon Dzieciątku.

W tym roku świętowało aż 751 miejscowości w Polsce oraz 22 za granicą (w 13 państwach)! W ubiegłym roku, w kraju, były to 644 miejscowości. W Pile wymarsz radosnego pochodu z udziałem kapeli góralskiej Ondraszki, odbył się z Pl. Zwycięstwa, tam również uczestnicy dostali korony. Następnie orszak udał się na Pl. Konstytucji 3 Maja pod Bramę Anielską. A swoją radosną wędrówkę zakończył na Placu Staszica, gdzie Trzej Królowie złożyli dary Dzieciątku. Na zakończenie było muzycznie, a to za sprawą występu kapeli góralskiej Ondraszki i koncertu zespołu New Day, który został założony 2003 roku w Pile przez Rafała Boniśniaka.

Gratulujemy organizatorom i wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Sebastian Daukszewicz

orszak_III_kroli00

orszak_III_kroli110 orszak_III_kroli01 orszak_III_kroli02 orszak_III_kroli03 orszak_III_kroli04 orszak_III_kroli05 orszak_III_kroli06 orszak_III_kroli07 orszak_III_kroli08 orszak_III_kroli09 orszak_III_kroli10 orszak_III_kroli11 orszak_III_kroli12 orszak_III_kroli13 orszak_III_kroli14 orszak_III_kroli15 orszak_III_kroli16 orszak_III_kroli17 orszak_III_kroli18 orszak_III_kroli19 orszak_III_kroli20 orszak_III_kroli21 orszak_III_kroli22 orszak_III_kroli23 orszak_III_kroli24 orszak_III_kroli25 orszak_III_kroli26 orszak_III_kroli27 orszak_III_kroli28 orszak_III_kroli29 orszak_III_kroli30 orszak_III_kroli31 orszak_III_kroli32 orszak_III_kroli33 orszak_III_kroli34 orszak_III_kroli35 orszak_III_kroli36 orszak_III_kroli37 orszak_III_kroli38 orszak_III_kroli39 orszak_III_kroli40 orszak_III_kroli41 orszak_III_kroli42 orszak_III_kroli43 orszak_III_kroli44 orszak_III_kroli45 orszak_III_kroli46 orszak_III_kroli47 orszak_III_kroli48 orszak_III_kroli49 orszak_III_kroli50 orszak_III_kroli51 orszak_III_kroli52 orszak_III_kroli53 orszak_III_kroli54 orszak_III_kroli55 orszak_III_kroli56 orszak_III_kroli57 orszak_III_kroli58 orszak_III_kroli59 orszak_III_kroli60 orszak_III_kroli61 orszak_III_kroli62 orszak_III_kroli63 orszak_III_kroli64 orszak_III_kroli65 orszak_III_kroli66 orszak_III_kroli67 orszak_III_kroli68 orszak_III_kroli69 orszak_III_kroli70 orszak_III_kroli71 orszak_III_kroli72 orszak_III_kroli73 orszak_III_kroli74 orszak_III_kroli75 orszak_III_kroli76 orszak_III_kroli77 orszak_III_kroli78 orszak_III_kroli79 orszak_III_kroli80 orszak_III_kroli81 orszak_III_kroli82 orszak_III_kroli83 orszak_III_kroli84 orszak_III_kroli85 orszak_III_kroli86 orszak_III_kroli87 orszak_III_kroli88 orszak_III_kroli89 orszak_III_kroli90 orszak_III_kroli91 orszak_III_kroli92 orszak_III_kroli93 orszak_III_kroli94 orszak_III_kroli95 orszak_III_kroli96 orszak_III_kroli97 orszak_III_kroli98 orszak_III_kroli99 orszak_III_kroli100 orszak_III_kroli101 orszak_III_kroli102 orszak_III_kroli103 orszak_III_kroli104 orszak_III_kroli105 orszak_III_kroli106 orszak_III_kroli107 orszak_III_kroli108 orszak_III_kroli109