Odprawa roczna i podsumowanie wyników pracy za rok 2018 w pilskiej policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyła się odprawa roczna podsumowująca osiągnięcia pilskiej Policji w 2018 r.  W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, przedstawiciele samorządów i instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Pile oraz kadra pilskiej komendy oraz jednostek podległych.

W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, Prokuratur Rejonowy w Pile Magdalena Roman, Zastępca Prokuratora Rejonowego Paweł Ciesielczyk, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu pilskiego, przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z pilską komendą oraz kadra pilskiej komendy, Komisariatu Policji w Wyrzysku oraz podległych Posterunków Policji.

Na początku Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Robert Kossak omówił pracę pionu prewencji. Następnie osiągnięcia i wyniki pracy pionu kryminalnego przedstawił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski, który również w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Pile insp. Sebastiana Cichockiego zaprezentował sprawy związane z pionem logistyki.

Podczas swojego wystąpienia nadkom. Mariusz Wiśniewski podziękował za wsparcie i pomoc przedstawicielom wszystkich samorządów oraz instytucji z którymi na co dzień współpracuje pilska jednostka. Wiceszef pilskich policjantów swoje podziękowania skierował również do wszystkich policjantów oraz pracowników cywilnych za dobrą służbę i pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski w swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił pracę pilskich policjantów, wskazując jednocześnie na obszary jakie powinny stanowić priorytet w pracy pilskiej jednostki w 2019 roku. Podziękowania Pan Komendant skierował również do pilskich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych za wkład pracy w 2018 roku.

W 2018 roku na terenie powiatu pilskiego ogółem wszczęto 2287 postępowań tj. o 112 spraw więcej niż w roku 2017. Na wysokim poziomie jest wykrywalność, która wyniosła 85 % i jest wyższa o 2,5 % niż w roku poprzednim. Nastąpił spadek dynamiki kradzieży pojazdów do 55 % oraz i uszkodzenia mienia do 70 %. Wobec 46 zatrzymanych osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wśród ważniejszych spraw zrealizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Pile w ubiegłym roku należy wymienić:

– Policjanci zabezpieczyli ponad 22 kg narkotyków o wartości 1,5 mln. złotych.

•    Pilska komenda w trakcie prowadzonych postępowań w ramach kompensacji na rzecz Skarbu Państwa oraz pokrzywdzonych zabezpieczyła ponad 4,5 mln złotych. Zabezpieczenie to obejmowało kosztowności, pieniądze, biżuterię oraz mienie ruchome i nieruchome.

•    Policjanci z Komisariatu Policji w Wyrzysku ustalili, że trzech mieszkańców powiatu inowrocławskiego w wieku od 27 do 33 lat dokonało trzech włamań do do sklepów monopolowych na terenie gminy Wyrzysk, powodując straty na kwotę blisko 20 tys. złotych.

•    Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego prowadzili 713 spraw poszukiwawczych, 63 sprawy o zaginięcia. Jedną z najważniejszych spraw było zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego od 2015 roku dziesięcioma listami gończymi.

•    Pilscy kryminalni w marcu 2018 r. zatrzymali dwóch sprawców, którzy w październiku 2017 r. usiłowali dokonać kradzieży dwóch samochodów Audi A4 i Audi A5. Podczas zatrzymania sprawców na terenie województwa pomorskiego, śledczy zabezpieczyli ponad pół kg narkotyków.

•    Policjanci z pilskiej komendy w 2018 r. zapobiegli zgłoszeniom pięciu fikcyjnych kradzieży pojazdów osobowych, które rzekomo miały mieć miejsce na terenie powiatu pilskiego. Łączna kwota jakie firmy ubezpieczeniowe nie wypłaciły „pokrzywdzonym” w związku z fikcyjnymi zgłoszeniami to ponad pół miliona złotych.

•    Pilscy kryminalni we wrześniu 2018 r. ustalili sprawców, którzy w 2017 roku w akcie zemsty dokonali podpalenia domu jednorodzinnego policjanta oraz mieszkanki Piły i auta należącego do niej. W wyniku podpalenia spłonęło kilka innych samochodów. Straty oszacowano na kwotę 2 mln złotych. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że mężczyźni planowali także podpalenie domu prokuratora. Policjanci ustalili, że zatrzymani mieszkańcy Piły włamali się do kilku firm. Podczas przeszukania funkcjonariusze u mężczyzn zabezpieczyli broń.

•    W listopadzie 2018 r. policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch lekarzy podejrzanych o wystawianie fałszywych zwolnień lekarskich dla członków grupy przestępczej, w celu uzyskania korzyści majątkowej.

•    Policjanci z z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą ujawnili dwie kompletne destylarnie do wytwarzania wyrobów spirytusowych oraz znaczne ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

•    Policjanci z z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą w 2018 roku łącznie zabezpieczyli 227 litrów wyrobów alkoholowych, 70 kg tytoniu, blisko 170 tys. sztuk papierosów różnych marek, blisko 800 kg liści tytoniu.

W pionie prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pile każdego miesiąca 2018 średnio:

•    Zrealizowano 1939 służb patrolowych i obchodowych.

•    Przeprowadzono 1062 interwencje,

•    Przeprowadzono 167 interwencji domowych,

•    Dokonano 2774 legitymowań,

•    Ujawniono 336 wykroczeń,

•    Zatrzymano 56 osób,

•    Założono 28 Niebieskich Kart,

•    Przeprowadzono 204 spotkania środowiskowe,

•    66 osób przebywał w policyjnym areszcie,

•    Doprowadzono 84 osoby do Izby Wytrzeźwień.

W Wydziale Ruchu Drogowego każdego miesiąca 2018 roku średnio:

•    Zrealizowano 499 służb.

•    Dokonano 2688 legitymowań.

•    Skontrolowano 2634 pojazdy.

•    Ujawniono 1628 wykroczeń.

•    Przeprowadzono 4383 badań stanu trzeźwości.

•    Zatrzymano 17 praw jazdy.

•    Zastosowano 1628 środków represji.

•    Zatrzymano 10 nietrzeźwych kierujących.

W roku ubiegłym na drogach powiatu pilskiego zaistniało 1382 zdarzenia drogowe, w tym 50 wypadków drogowych (o 5 mniej niż w roku 2017) oraz 1332 kolizji. W wyniku tych zdarzeń 12 osób poniosło śmierć.

W zakresie działań prewencji kryminalnej pilscy policjanci w 2018 roku na terenie powiatu pilskiego realizowali innowacyjne, autorskie projekty takie jak: „Seniorze nie daj się oszukać” (projekt składający się z kilku komponentów), „Nie zabijaj, nie daj się zabić” (projekt składający się z kilku komponentów), „Tydzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” (projekt składający się z kilku komponentów), „Znakowanie rowerów i kamizelki odblaskowe z symbolem maskotki wielkopolskiej Policji sierż. Pyrkiem”, „Błyskamy światłami na przejściach dla pieszych”, „Turniej Sport Zamiast Uzależnień”, „Warsztaty kryminalistyczne”, „Gdybym mógł cofnąć czas”, „Bezpieczne drogi, bezpieczne ulice”, „Stop kolizjom parkingowym”. Projekty realizowane były przy wsparciu samorządów, placówek oświatowych, wszystkich parafii na terenie Piły oraz bardzo wielu instytucji współpracujących z pilską komendą.

Podczas odprawy zostały również przedstawione zamierzenia na rok bieżący. Będą kontynuowane priorytety Komendanta Powiatowego Policji w Pile  insp. Sebastiana Cichockiego, do których należą m.in.:

– profesjonalizacja działań policyjnych, w tym wzrost jakości czynności w ramach kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia,

– stanowczość i skuteczność w działaniu połączona z empatią,

– bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez aktywność w służbie oraz działania profilaktyczne,

– zwiększenie liczby przestępstw stwierdzonych z obszaru przestępstw gospodarczych,

– bliższy kontakt policjanta dzielnicowego ze społeczeństwem poprzez mikro i makro spotkania, jako element diagnozowania problemów społecznych i finalnie ich eliminowanie,

– komunikacja wewnętrzna – właściwe relacje w komunikacji podwładny-przełożony oraz przełożony-podwładny,

– wsparcie procesu doskonalenia ze strony doświadczonych policjantów, w tym także przełożonych, kontynuacja mentoringu w jednostkach,

– wzmocnienie systemu motywacji wśród podległych policjantów, poprzez stosowanie oprócz motywatorów płacowych, także tych pozapłacowych,

– aktywność i kreatywność w służbie,

– szerokie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie tylko walka ze skutkami przemocy, ale przede wszystkim pomoc dla osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem,

– przestrzeganie zasad etyki zawodowej w służbie i poza służbą.

Policjanci dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Piły i powiatu pilskiego zabezpieczyli 42 imprezy masowe oraz 24 zgromadzenia publiczne, w których łącznie służbę pełniło 666 policjantów.

Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki składa podziękowania dla Szkoły Policji w Pile, wszystkich samorządów oraz instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Powiatową Policji w Pile oraz jednostkami podległymi za pomoc oraz wsparcie. Za zaangażowanie, kreatywność, dyspozycyjność, fachowość, dobrą służbę i pracę serdeczne podziękowania szef pilskich policjantów kieruje do wszystkich swoich podwładnych – policjantek, policjantów oraz pracowników cywilnych z Komendy Powiatowej Policji w Pile, Komisariatu Policji w Wyrzysku, Posterunku Policji w Białośliwiu, Łobżenicy, Wysokiej, Kaczorach, Ujściu oraz Szydłowie.

podkom. Żaneta Kowalska
KPP w Pile

odprawa_roczna

odprawa_roczna_02 odprawa_roczna_03 odprawa_roczna_04 odprawa_roczna_05