Piła. KO przeciwko likwidacji Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie!

31 maja 2023 r. samorządowcy  Koalicji Obywatelskiej w osobach Piotr Głowski, prezydent Piły, Rafał Zdzierela i Wojciech Szutkowski – radni powiatowi zorganizowali konferencję prasową poświęconą likwidacji Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

Po ostatniej sesji powiatowej bez możliwości dyskusji zapadła decyzja, że z dniem 30 czerwca  2023 r . likwiduje się jednostkę budżetową Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ulicy Rydygiera 23 w Pile. Jako uzasadnienie likwidacji tej instytucji Zarząd Powiatu Pilskiego (koalicja Porozumienie Samorządowe – Prawo i Sprawiedliwość) podaje brak możliwości lokalowych.

– Mimo podejmowanych działań, nie udało się znaleźć w zasobach Powiatu Pilskiego nieruchomości spełniającej ustawowe wymogi, do których można by przenieść ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Prowadzono również rozmowy z innymi instytucjami, które mogłyby podjąć się prowadzenia wspomnianego ośrodka wsparcia. Niestety nie były zainteresowane głównie z powodów braków lokalowych czy też możliwości wydzielenia administracyjnego działalności ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie poza obszar swojej statutowej działalności – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile ws. likwidacji Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile. – W związku z powyższym stanęliśmy przed dokonaniem wyboru pomiędzy jednostkami, bowiem dalsze ich funkcjonowanie w jednym budynku i na jednej nieruchomości gruntowej spowoduje, że Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile nie będzie spełniała wymaganych standardów, czego konsekwencją będzie cofnięcie zezwolenia na jej prowadzenie. Natomiast likwidacja Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile przyczyni się do tego, że Placówka spełni standardy określone przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy podkreślić, że Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Pile jest jedyną placówką typu socjalizacyjnego funkcjonującą na terenie Powiatu Pilskiego, w której aktualnie przebywa 14 dzieci. Zdarza się jednak, że w szczególnie w uzasadnionych sytuacjach, za zgodą Wojewody Wielkopolskiego, ich liczba jest wyższa (maksymalnie 16). Pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Pile jest pobytem długoterminowym –  wieloletnim. Większość dzieci przebywa w tej placówce powyższej 3 lat, ze wskazaniem na dalszy pobyt. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile przeznaczony jest  dla maksymalnie 25 osób. Ośrodek zapewnia całodobowe schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacja ofiary w rodzinie. Z jego usług korzystają osoby, zarówno z terenu Powiatu Pilskiego, jak i powiatów oraz innych województw Od początku funkcjonowania jednostki, od 2007 r. do marca 2023  średnio miesięcznie przebywa  Ośrodku  około 5 osób, a zdarzały się miesiące, w których nie było żadnych mieszkańców. Od maja w Ośrodku nie przebywa żaden mieszkaniec – czytamy dalej w uzasadnieniu uchwały.

Samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej stanowczo żądają cofnięcia tej decyzji. Apelują, o przywrócenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

– Blisko 18 mln rocznie przekazywanych jest z budżetu państwa, w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na funkcjonowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Istnieje 37 takich ośrodków w kraju, 3 ulokowane są w Wielkopolsce, z czego jeden w Pile. Zapewniają schronienie na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie, udzielają ponadto: pomocy psychologicznej i prawnej, zapewniają pomoc medyczną w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie. Osoby dotknięte przemocą chętnie korzystały z usług oferowanych przez wymienione placówki i wysoko oceniały zasadność oraz skuteczność ich funkcjonowania. (Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023). Na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wpływa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego blisko pot miliona zł rocznie – mówi Rafał Zdzierela, radny Rady Powiatu w Pile.Niestety uchwała o likwidacji nie została podjęta na sesji (stacjonarnej lub zdalnej), na której istnieje możliwość prowadzenia dyskusji czy argumentowania swoich racji, lecz podczas tzw. sesji kopertowej z 23 maja 2023 – bez dyskusji. Taka ciekawostka, jedną z gmin powiatu pilskiego jest gmina Piła. Może tam warto byłoby szukać wsparcia, skoro mamy do czynienia z taką nieudolnością władz powiatu. Żądamy cofnięcia tej decyzji. Apelujemy o przywrócenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – dodaje radny Zdzierela.

Według prezydenta Piły takich ośrodków jest zdecydowanie za mało, a gdy trzeba reagować, to takie ośrodki powinny być jak najbliżej miejsca zamieszkania, w metropoliach takich jak Piła.

– Nie ma chyba argumentów, które by powodowały, że tego typu ośrodka nie można zlokalizować w Pile. Władze powiatu miały wystarczającą ilość czasu by znaleźć taką lokalizację i tak jak w wielu przypadkach potrafią zadania, które stoją przed samorządem powiatowym zrealizować to w tym przypadku tego nie potrafiły. Ta decyzja to radość dla damskich bokserów, dla tych, co są katami dla swoich rodzin. Gwarantuję, że gdyby Piła była na prawach powiatu taki ośrodek by tu funkcjonował. Nie byłoby żadnego tłumaczenia, że trudno znaleźć lokal, że nie ma takiej możliwości. Jak jest zadanie to trzeba je wykonać – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Natomiast Radny Rady Powiatu w Pile przypomniał, że tradycją Zarządu Powiatu od początku kadencji jest nieinformowanie radnych opozycji o jakikolwiek podejmowanych decyzjach. Również w tym temacie, który był znany dużo wcześniej.

W Wielkopolsce są 3 tego typu ośrodki: w Pile, w Poznaniu i w Zdunach k. Krotoszyna.

(SE)

ko_przeciwko_likwidacji

ko_przeciwko_likwidacji_02 ko_przeciwko_likwidacji_03 ko_przeciwko_likwidacji_04 ko_przeciwko_likwidacji_05 ko_przeciwko_likwidacji_06 ko_przeciwko_likwidacji_07 ko_przeciwko_likwidacji_08 ko_przeciwko_likwidacji_09 ko_przeciwko_likwidacji_10